ISO 45001:2018 Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi üzrə DAXİLİ AUDİTOR

"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi ISO 45001: 2018 "Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisitemləri” (ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems) təlimi elan edir.

 

İştirakçılar:

 • Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi tətbiq olunan şirkətin rəhbər işçiləri və mütəxəssisləri;
 • SƏTƏM mütəxəssisləri;
 • Sağlamlığın qorunması və əməyin təhlükəsizliyi sistemi ilə maraqlanan şəxslər: tələbələr, magistrlar, aspirantlar;
 • Bu sahədə işləməyə başlayanlar.

 

Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 45001 beynəlxalq standartı haqqında məlumat vermək, OHSAS 18001 və ISO 45001 arasındakı və tətbiqindəki fərqləri çatdırmaq və standartın maddələrinin düzgün başa düşülməsi üçün şərh vermək.

 

Mövzular:

 • Giriş

 • ISO 45001:2018. Sağlamlığın qorunması və əməyin təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemi.  

 • Struktur və terminologiya

 • Maddə 4 Təşkilatın Konteksti

 • Maddə 5 Liderlik və işçilərin iştirakı

 • Maddə 6 Planlaşdırma

 • Maddə 7 Dəstək

 • Maddə 8 Fəaliyyət

 • Maddə 9 Performansın qiymətləndirilməsi

 • Maddə 10 Yaxşılaşdırma

 

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili

İştirakçı sayı: Minimum 6 nəfər – maksimum 10 nəfər

Təlimin müddəti: 3 gün

 

Təlimin sonunda keçirilən mövzular üzrə imtahan təşkil ediləir. İmtahandan uğurla keçən şəxslərə təlimi müvəffəqiyyətlə bitirmələri haqqında Sertifikat təqdim edilir.