Konsultasiya | Consulting

“G&I Consulting Group” problemlərinizin tez və effektiv həllinə nail olmaq üçün sizə fərqli istiqamətlərdə aşağıdakı mövzular üzrə Konsultasiya | Məsləhət xidmətləri təklif edir.  Siz bu xidmətlərdən yararlanaraq öz biznes strategiyanızı inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu xidmətlərin nəticəsində şirkətinizin davamlı və dayanıqlı fəaliyyət göstərməsinə nail olacaqsınız.

 

                                                       Konsultasiya xidmətlərinin tətbiq olunma addımları. 

 

                   

                   

                               

Proqram və layihə menecmenti müasir günümüzdə təşkilatların və şirkətlərin ehtiyac duyduğu bir yanaşmadır. Müəssisənin həyata keçirdiyi proqramın zamanında, məhsuldar, layihənin məqsədinə və prioritetinə uyğun olaraq həyata keçirilməsi bir proqram meneceri üçün çox vacibdir. Layihə menecmenti işin planlaşdırmasından icrasına və nəticənin qiymətləndirməsinə kimi uzun bir porsesin idarə edilməsini əhatə edir. Bu zaman əsas olan layihəni dəqiq planlaşdırmaq, düzgün strateji yanaşma, xərc və resusrlardan effektiv istifadə etmək və riskləri aradan qaldırmaqdır.
“G&İ Consulting Group” sizə yuxarıda qeyd olunduğu kimi proqram və layihə menecmentinin əsas prioritetləri üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edir. Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi (SƏTƏM) ilə bağlı konsaltinq xidmətlərini təklif edir. 
 
Yerli qanunvericiliyin və Beynəlxalq standartların tələbinə əsasən
SƏTƏM İdarəetmə Sisteminin qurulması SƏTƏM üzrə Audit və təftişlərin aparılması  İş yerilərinin Attestasiyasının keçirilməsi Bədbəxt hadisələrin, qəzaların araşdırılması və təhlil olunması Texniki Təhlükəsizlik Bəyannaməsinin hazırlanması  ISO 14001 / ISO 45001 standartına əsasən Ətraf Mühit və Peşə Sağlamlığı və Əməyin Mühafizəsi İdarəetmə sisteminin yaradılması SƏTƏM üzrə prosedurların hazırlanması İş yerində Tapşırıqlar üzrə Risklərin Qiymətləndirilməsi
         
                                                Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" müəssisələrdə ISO (International Organization for Standardization) 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 Standartlarının tələbləri əsasında idarəetmə sistemlərinin qurulması və tətbiq olunması üçün məsləhət (konsaltinq) xidmətlərini təklif edir. 
 
İdarəetmə sistemlərinin qurulmasına daxildir:
Müəssisənin təşkilati strukturunun hazırlanması Daxili nəzarət sisteminin təşkili Vəzifə peşə təlimatlarının hazırlanması İSO tələblərinə əsasən sənədlərin hazırlanması və tətbiq olunması İşçilərin maarifləndirilməsi Monitorinqlərin aparılması Daxili auditin aparılması Xarici audit zamanı köməklik göstərilməsi
  Daha ətraflı