Layihə Menecmenti

Proqram və layihə menecmenti müasir günümüzdə təşkilatların və şirkətlərin ehtiyac duyduğu bir yanaşmadır. Müəssisənin həyata keçirdiyi proqramın zamanında, məhsuldar, layihənin məqsədinə və prioritetinə uyğun olaraq həyata keçirilməsi bir proqram meneceri üçün çox vacibdir. Layihə menecmenti işin planlaşdırmasından icrasına və nəticənin qiymətləndirməsinə kimi uzun bir porsesin idarə edilməsini əhatə edir. Bu zaman əsas olan layihəni dəqiq planlaşdırmaq, düzgün strateji yanaşma, xərc və resusrlardan effektiv istifadə etmək və riskləri aradan qaldırmaqdır.

“G&İ Consulting Group” sizə yuxarıda qeyd olunduğu kimi proqram və layihə menecmentinin əsas prioritetləri üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edir.