Təlim | Training

Təlim proqramlarının və Təlimlərin təşkili

“G&İ Consulting Group” individual (fərdi) və korporativ müştərilər üçün fərqli istiqamətlərdə təlim proqramlarının təşkili və keçirilməsi xidmətini təklif edir. Bizim təlimlərimiz individualların və təşkilatların biznesin dayanıqlı inkişafı və rəqabətl üstünlüyünün formalaşdırılması üçün şəxsi bacarıqlarını və biliklərini artırılması məqsədilə müvafiq sahələr üzrə təcrübəli ekspertlər tərəfindən hazırlanır, Təlimlər interaktiv (fəal) təlim metodları əsasında aparılır.

Təlimlər interaktiv (fəal) təlim metodları əsasında aparılır. Təlimlərin keçirilməsi ilə yanaşı individual və şirkətin və yaxud onun daxilində hər hansı bir komandanın təlim ehtiyaclarınıda müəyyənləşdirə bilər. Təlim ehtiyaclarını araşdırmaq üçün “G&İ Consulting Group” əvvəlcə sifarişçi tərəflə birlikdə müsahibə və müşahidə aparmaqla ehtiyac olunan bilikləri və bacarıqları müəyyən edir, müəyyən olunmuş boşluqlar və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün təklif hazırlayır, təklif əsasında da xüsusi təlim propqramı hazırlayaraq təlimin təşkilini həyata keçirir. Təlim proqramlarının hazırlanması və keçirilməsi o sahədə peşəkar və təcrübəli təlimçilər/konsultantlar tərəfindən həyata keçirilir və bu prosesə bizim tərəfimizdən nəzarət olunur. Proqramın sonunda görülmüş iş və təlim nəticələri barədə hesabat hazırlayaraq sifarişçiyə təqdim edilir.

 

 

Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi (SƏTƏM) təlimləri haqqında 
 
HSSE - Health, Safety, Security & Environment Trainings 
"G and İ  Consulting Group" Təlim və Konsultasiya Mərkəzi "Sağlamlıq, Əməyin Mühafizəsi və Ətraf Mühit" sahəsində spesifik mövzularda Yerli Qanunvericiliyin (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun nəzəri və praktik təlimlərinin keçirilməsini təklif edir.
"SƏTƏM" təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.
"G and İ  Consulting Group" Təlimin keçirilməsi ilə yanaşı müəssisədə təlim ehtiyaclarının araşdırılması və ehtiyac olunan təlim proqramlarının hazırlanması xidmətləri Daha ətraflı
Menecment – idarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarını tətbiq etməklə, material, əmək və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək yolu ilə, bazar şəraitində istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan firmanın qarşısına qoyduğu məqsədə nail olması üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət növüdür. Deməli, qısa desək menecment – bazar iqtisadiyyatı, bazar və rəqabət şəraitində idarəetmədir və aşağıdakı məsələlərin həllini nəzərdə tutur:
nəzərdə tutulan qədər mənfəət əldə etmək üçün, firmanın fəaliyyətini bazarın tələb və təklifini, həmçinin konkret istehlakçının tələbatını ödəyə biləcək əmtəələrin istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə yönəltmək; istehsal məsrəflərini azaltmaqla mütəmadi olaraq istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə çalışmaq; firmanın və onun istehsal bölmələrinin səmərəli fəaliyyətinə birbaş Daha ətraflı
  "G&I Consulting Group" Təlim Mərkəzi İSO 9001:2015, İSO 14001:2015 və İSO 45001:2018 Standartları üzrə 
 
Daxili Auditor (Internal Auditor)

İnteqrə olunmuş idarətmə sistemi (Integrated Management System)

Standartlarının tətbiqi (Standards Implementation)

Ümumi məlumatlandırma (Standards Awareness) üzrə təlim elan edir.
 
 - ISO 9001:2015  Quality Management Systems  |  Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi
 - ISO 14001:2015 Enviromental Management Systems |  Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi
 - ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems  |  Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi
 - ISO 22000: 2018 Food safety management systems | Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi 
 
Təlimin Məqsədi
Bu Təlim Kursun məqsədi Şirkətdaxili Daha ətraflı
G&I  Consulting Group" Təlim Mərkəzi Yerli və Beynəlxalq standartlar əsasında Yükqaldırma əməliyyatları | Lifting operations üzrə təlimlər təklif edir.
Yükqaldırma | Lifting təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.
  Daha ətraflı
G&I  Consulting Group" Təlim Mərkəzi yerli və Beynəlxalq standartlar əsasında Sənaye Texnikaları üzrə Operator Təlimləri  təlimləri təklif edir.
Sənaye Texnikaları üzrə Operator təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır. Daha ətraflı
"G and İ  Consulting Group" Təlim Mərkəzi "İnsan Resursları" sahəsində spesifik mövzularda Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun nəzəri və praktik təlimlərinin keçirilməsini təklif edir.
 
Təlim proqramı bu sahədə fəliyyət göstərən 10 ildən çox peşəkar mütəxəssis / Təlimçi / Konsultantlar tərəfindən hazırlanmışdır.       
 
Təklif etdiyimiz təlimlər aşağıdakılardır:   
 
  Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" Təlim Mərkəzi "Hüququ" | Law" mövzusunda təlimi kursları elan edir. Daha ətraflı
“G&I Consulting Group” MMC sizə Satış üzrə spesifik mövzularda təlim xidməti təklif edir. Təlimlər Satış və Marketinq sahəsində 15 ildən çox təcrübəyə malik mütəxəssislərimiz tərəfindən keçirilir.
  Daha ətraflı