SƏTƏM Təlimləri

"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi (SƏTƏMM) sahəsndə spesifik mövzularda yerli Qanunvericiliyin (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun nəzəri və praktiki təlimlərinin keçirilməsini təklif edir.

 

"SƏTƏM" təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.

 

SƏTƏM-lə bağlı Təlim Mərkəzinin profilinə bu linkdən baxa bilərsiniz.

 

 

Yanğın və partlayış həyat və tikililər üçün böyük təhlükə yaradır, lakin bir çox hallarda onun qarşısını almaq mümkündür və ya yanma nəzəriyyəsi və yanğının yayılma üsulları düzgün qiymətləndirilərsə ziyan azaldıla  bilər.  Yanğınlarla əlaqədar aparılan statistika və təhlillər göstərir ki, baş vermiş yanğınların genişlənməsinin başlıca səbəblərindən biri də yanğın baş verən yerdə ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin, avtomatik yanğınsöndürmə, xəbərverici sistemin olmaması və insanların Yanğın Təhlükəsizliyi barəsində məlumatnı az olmasıdır. 
 
"G&I Training Academy" Təlim mərkəzi "Yanğınla mübarizə" mövzusunda ilkin və üstün səviyyədə təlim təklif edir. Təlimlər nəzəri və praktik olaraq həyata keçirlir. 
 
Təlimin məqsədi:
Yanğın barəsində məlumatlandırma Yanğın riskinin aza ... Daha ətraflı
Biz hər gün iş yerlərində təhlükələrlə qarşılaşırıq. İş yerlərində sağlamlığın qorunması, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitlə bağlı ilk addım təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi və riskin qiymətləndirilməsidir.
 Siz müəssisənizdə tapşırıqla bağlı riskin qiymətləndirilməsi prosesini tətbiq etməklə potensial təhlükələrin qarşısını alaraq, personalın sağlamlığına, ətraf mühitə və əmlaka dəyə biləcək ziyanın qarşısını ala bilərsiniz. Həmçinin Riskin qiymətləndirilməsi prosesində işi sistemli yoxlamaq və sənədləşdirmək, sonra müvafiq nəzarət meyarlarını dəqiqləşdirən, son nəticədə isə tapşırığın icrasının təhlükəli olub-olmamasına qərar vermək üçün olan bir metoddur. Bu metodu iş yerinizdə tətbiq etmək üçün bu sahə üçün nəzərdə tutulmuş səlahiyyətli şəxslərin təlimatlandırılmasına ehtiyac duyulur.  “G&I Training Academy”  ... Daha ətraflı
Qapalı Sahə Nədir?
Ümumiyyətlə, Qapalı Sahələr bağlı və ya qismən bağlı sahələrdir ki:
Yerləşdiyi yerə, ölçüsünə və ya qurğularına görə məhdud giriş və çıxışı olan; Havalandırması və işıqlandırması zəif olan; İnsanların uzun müddət fəaliyyət göstərməsi üçün nəzərdə tutulmayan; İnsanın  bədənin tam  daxil olması üçün yetəri qədər geniş olan; Alışqan və ya toksik maddələrin mövcud olma ehtimalı; Oksigen çatışmazlığı olan mühit; Oksigenlə zənginləşmiş mühit; Bərk cisimlərin və ya mayelərin içəri keçməsi; Həddən artıq eksterminal temperaturun mövcud olduğu yerlər.
Hər il dünyada müxtəlif istehsalat sahələrində mürəkkəb qurğulardan tutmuş saxlanma çənlərinədək qapalı sahələrdə çoxlu sayda insan tələf olur. Bundan əlavə, bir çox insan da ciddi xəsarət alır. Ölənlərin sırasına təkcə qapalı sahədə &cce ... Daha ətraflı
Qapalı sahədə bir çox təhlükələr mövcud olur. Bu təhlüklərdən biri də Oksigenin (O2) az və ya çox olması,  zəhərli (toksik) və tez alışan (yanıcı) qazların mövcud olmasıdır. Qapalı Sahədə insanın işləməsi üçün təhlükəsiz atmosferin olması çox önəmlidir. Oksigen və digər qazların səviyyəsi qəbul olunan səviyyədə saxlanılmalı və daima nəzarət olunmalıdır. Bunun üçün qapalı sahədə qaz testinin | sınağının aparılması tələblərə daxildir. Qaz testi yalnız o sahədə təlim keçmiş səlihiyyətli şəxslər tərəfindən aparılmalıdır. 
 
Qaz testi / Sınağı dedikdə nə başa düşülür?
Qaz testi oksigeni, zəhərli və tezalışan qazları özündə ehtiva edir Təhlükəsiz iş sisteminin ayrılmaz hissəsi hesab olunur Ətraf mühitin təhlükəli atmosferdən mühafizə olunduğunu təsdiqləyir.
 
Qaz testi nə üçü ... Daha ətraflı
Kursun Məqsədi: Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət (COSHH) tələbləri barəsində işçiləri məlumatlandırmaq. 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Təhlükəli maddələrlə işə cəlb ediləcək bütün personallar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz: 
Təlükəli maddələrlə davranış və tələbləri Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi üçün görülən nəzarət tədbirləri
Mövzular: 
Giriş Əsas terminlərin izahı Yerli, Benəlxalq qanunvericilik və tələblər Əsas təhlükə kateqoriyaları Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrin təsnifatı (növləri) Təhlükənin insana vurduğu fiziki təsir Təhlükəli Maddələrə məruz qalma Təhlükəli Maddələrin sağlamlığa vurduğu zərərlər İş mühitində təhlükəli maddələrin m&u ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq hazırlanmış "Hündürlükdə iş" təlim kursunu təklif edir. 
 
"Hündürlükdə görülən işlər zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları” üzrə Təlim kursunun Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.
 
Hər il Hündürlükdə görülən işlərlə əlaqədar olaraq çoxlu sayda sənayedə insan həyatını itirir və yaxud da ciddi xəsarət alaraq ömürlük şikəst qalması ilə nəticələnir. Bu səbəbdən də təlimin keçirilməsi ilə bir çox təhlükəli davranışların qarşısı alına bilinər. 
 
Təlimin məqsədi: 
Hündürlükdə ... Daha ətraflı
Kursun Məqsədi: 
İşin icrasına icazə sistemi nə demək olduğu barədə ümumi anlayışa malik olmasını təmin etmək; Xüsusi bir iş üçün lazım olan icazə növünün müəyyən edilməsinə yardım etmək; Risk səviyyəsinə müvafiq sənəd növlərinin istifadəsi üzrə tələbləri müəyyən etmək; İcazə sistemində iştirak edən şəxslərin rol və öhdəliklərini müəyyən etmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  İşin İcrasına İcazə Sisteminə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Mövzular: 
Giriş İşin İcrasına İcazə Sistemi üzrə cəlb olunmuş səlahiyyətli şəxslərin vəzifə öhdəlikləri Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə, Ehtimal və Ciddilik) Təhlükənin aşkar edilməsi və Riskin qiymətləndirilməsi Risklərin qiymətləndirilməsini həyata keçirməkdə məqsəd Nəzarət tədbirlərinin  iyerarxiyası En ... Daha ətraflı
İşin Təhlükəsizlik Sistemləri iş tapşırığı ilə bağlı təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi üçün sistematik olaraq tapşırığın yoxlanılmasından irəli gələn bir formal prosedurdur . Bu sistem iş tapşırığı və eləcə də tapşırığın icra edildiyi ətraf mühitlə bağlı hər hansı təhlükəni sistematik olaraq müəyyənləşdirir və nəzarət edir.
Bu Təlim Proqramının məqsədi - İşi icra etmək səlahiyyəti almış rəhbərlərin (İcraçı Rəhbər) (PERFORMING AUTHORITY - PA) öz vəzifələrini təhlükəsiz və səmərəli şəkildə icra etmək üçündür.
Mövzular: 
Giriş / Tanışlıq Fövqəladə Hallar zamanı tədbirlər Əsas terminlərin izahı Yerli, Benəlxalq qanunvericilik və tələblər Qızıl Qaydalar  İşin İcrasına İcazə Sistemi üzrə cəlb olunmuş səlahiyyətli şəxslərin vəzifə öhdəlikləri Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə, Ehtimal və Ciddilik) Təhlükəni ... Daha ətraflı
Əllə Yükdaşıma Nədir?
Əl ilə yük daşıma bədən qüvvəsindən istifadə edərək yükün yerindən tərpədilməsi və ya saxlanılmasıdır. Yükü əl və ya bədənin digər bir hissəsi ilə daşımağa və ya saxlamağa aşağıdakılar daxildir: 
qaldırma və yerə qoyma itələmə və dartma daşıma və yerindən tərpətmə yükün məqsədyönlü şəkildə yerə atılması və ya düşməsi  yüklə hərəkət etmək
İş yerində baş verən qəzaların böyük əksəriyyətinə yüklərin əllə daşınması səbəb olur. Bu səbədən də düzgün yük qaldırma texnikasına əməl olunmaması səbəbindən onurğa sütunu, kürək əzələləri və bağların zədələnməsinə,  əzələ gərilməsi və oynaqların yeyilməsinə, qarın yırtığı, amputasiya, əzilmiş əzalar və daha ağır qəzalara ölümlə nəticələnə biləcək qəzalara gətirib çıxarır. “G&I Training Academy” Yerli və Beynəlxalq Standartlara (Əllə Yü ... Daha ətraflı
Kimlər üçün nəzərdə tutulub: Supervayzerlər, menecerlər, təhlükəsizlik üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə məsul olan şəxslər, inzibati və texniki işçilər.
Məqsəd: Hadisələrin araşdırılmasında iştirak edən səlahiyyətli şəxslərin bilik və bacarıqlarının artırılması və inkişaf etdirilməsi.
Kursu bitirən dinləyicilər aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:
Riskin qiymətləndirilməsi Qanunvericiliyin tələbləri Araşdırma və məruzə etmə
Mündəricat:
Giriş Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi Qəzaların Təsnifatı Yerli və Beynəlxalq Qanunvericilik Hadisələrin Məruzə Olunması Araşdırmanın İlkin Zəruri Tələbləri Araşdırmanın Səviyyəsinin Müəyyən Edilməsi Müsahibə Prosesi Təhlil (Analiz) Prosesi Əsas və kök səbəblərin təhlili (Immediate Causes & Root Causes)  Tədbirlər Yekun Məruzə Qiymətləndirmə
Kursun Müddəti:&nbs ... Daha ətraflı
İş yerlərində Kəsmə / Cilalama avadanlıqlarından istifadə edərkən bir çox xəsarətlərə və ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrə gətirib çıxarır. Bu bir çox hallarda istifadəçilərin yetərincə məlumatlı olmamasından və davranış qaydalarını pozmaları səbəbindən baş verir. Bu kursa göndərilmiş iştirakçılar daşına bilən və ya stasionar cilalayıcıdan istifadə edərkən məsuliyyət və öhdəliklərini bilmələrini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Təlimin məqsədi: Cilalama və Kəsmə çarxlarının təhlükəsiz istifadəsi, quraşdırılması, saxlanılması və daşınması üçün lazımı məlumatlarla təmin etmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  daşına bilən və ya stasionar cilalayıcıdan istifadə etməyi nəzərdə tutulmuş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daha ətraflı:  
Cilalayıcıdan istifadə edən və y ... Daha ətraflı
Biz inanırıq ki, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik düzgün idarə olunduğu təqdirdə iş yerində bədbəxt hadisələrin, xəstəliklərin və qəzaların qarşısını almaq mümkündür.
Ofis işçiləri iş sahəsindəki Təhlükəsizlik və Sağlamlıq prosesində mühüm rol oynayır. Ofis işçilərinin də Təhlükəsilik qaydaları ilə məlumatlı olması çox vacibdir. 
 
Təlimin məqsədi:  Ofis işçilərinin təhlükəsizliklə bağlı bilik və bacarıqlarının artırılması
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Ofisdə çalışan bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdir.    
Mövzular: 
Giriş Ofislərdə təhlükələr və risklər İş yerində Yanğın təhlükəsizliyi təxliyyə / Evakuasiya Planı Nəzarət tədbirləri (Təhlükəsizlik Nişanları) Sürüşmə, ilişmə və yıxılma halları   Erqonomik təhlükələr Optimal oturuş və duru ... Daha ətraflı
Yanğın və partlayış həyat və tikililər üçün böyük təhlükə yaradır, lakin bir çox hallarda onun qarşısını almaq mümkündür və ya yanma nəzəriyyəsi və yanğının yayılma üsulları düzgün qiymətləndirilərsə ziyan azaldıla  bilər. Hər bir iş yerində Yanğınla bağlı mübarizə yolları haqqında məlumatlı olması riskləri azaltmış olar. Yanğınla ilkin mübarizə Yanğın Nəzaritçilərinin üzərinə düşən ən böyük öhdəliklərdən biridir.   
 
Kursun Məqsədi: Yanğınla mübarizəyə cəlb olunmuş Nəzaritçilərin bilik və bacarıqlarının artırılması.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxsin vəzifələrini icra etmək üçün seçilmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:
Daha ətraflı
Bir çox tikinti sahələrində Qazıntı İşləri (xəndək qazıntıları) aparılır. Qazıntı işləri ilə bağlı bir çox təhlüklər mövcuddur. Bu təhlükələrə torpaq uçqunları, oksigen yetərsizliyi, boğulma və s. təhlükələr daxildir. Torpaq uçqunları qorxulan ən böyük ölüm riskini meydana gətirən təhlükələr başındadır.  Bu təhlükələrə qarşı Riskin qiymətləndirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi tələb olunur. “G&I Training Academy” sizə Qazınıtı Təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimdə iştirak etməyi təklif edir.
     
Kursun Məqsədi: Qazıntı işlərinin təhlükəsizliyi üçün lazımlı hesab olunan ehtiyat tədbirlərini görülməsi barəsidə məlumatlandırmaq. 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Qazıntı işləriniə cəlb edilə biləcək bütün personal üçün nəzərdə ... Daha ətraflı
Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxs (Standby Man) kimidir və onun rol və öhdəlikləri nədir?
Qapalı sahədə bir çox təhlükələr mövcuddur. O təhlükələrin qarşısını alınması üçün işlər səlahiyyətli, təcrübəli və təlim keçmiş şəxslər tərəfindən görülür. Səlahiyyətli şəxslər arasında  Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxsin çox böyük rol və öhdəlikıəri vardır. O səbədən də onun yaxşı təlimatlandırılmasına ehtiyac duyulur. Əgər Qapalı sahədə nəzarətçi şəxs kimi işləməniz üçün təklif etdiyimiz təlimdə iştirakınız cavibdir.
 
Kursun Məqsədi:  Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxs (Standby Man) kimi fəaliyyət göztərəcək şəxslərin rol və öhdəlikləri haqqında məlumat vermək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxs (Standby Man) kimi fəaliyyət g ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy" fərdi və koorporativ müştərilərə Yerli və Beynəlxalq standartlar əsasında hazırlanmış "SƏTƏM haqqında ümumi məlumatlandırma" mövzusunda təlimin keçirilməsini təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: “SƏTƏM” sahəsində işçiləri ümumi məlumatlandırmaq (maarifləndirmək).
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər kəs üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).
 
Təlimi bitirən iştirakçılar aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:
SƏTƏM siyasəti və qaydalarına necə əməl edilməsini Sağlamlıqla və təhlükəsiliklə bağlı rol, öhdəlik və məsuliyyəti dərk etmək İş yerinizdə, gündəlik həyatınızda baş verə biləcək təhlükələr, onların müəyyənləşdirilməsi Ehtimal olunan risklərin praktik cəhətdən ... Daha ətraflı
Təlimin məqsədi:
"Təhlükəsizlik Mədəniyyəti" anlayışı haqqında məlumatlandırmaq; İnsanlarda Təhlükəsizlik Mədəniyyəti formalaşdırmaq; Qəzaların qarşısının alınmasında "Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin" əhəmiyyətini izah etmək; Qarşılaşa biləcək riskləri düzgün dəyərləndirərək təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələrinə nail olmaqdır.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər, ustalar və fəhlələr).
Mövzu:
Giriş, Təlimin məqsədi və Təlimin gündəliyi Fövqəladə hallar zamanı idarə olunma (Yanğınla ilkin mübarizə) Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə və Riskin qiymətləndirilməsi) Ehtiyaclar İyerarxiyası / Piramidası , Qəza Piramidaları (Nəzəriyyəsi –Silsilələri) Qəza Xərcləri (birbaşa və dolayı xə ... Daha ətraflı
  Təlimin məqsədi:
Asbestin nə olduğunu müəyyən etməli; Asbestə harada rast gəlindiyini təsvir etməli; Sağlamlıqla bağlı təhlükələri izah etməli; Özlərini və iş yoldaşlarını asbestlə bağlı təhlükələrə qarşı necə qoruyacaqlarını göstərməli;
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).
Mövzu:
Giriş Məqsəd və anlayışlar Qanunvericilik və digər tələblər Asbest nədir, Asbest Lifli Minerallar Asbestin növləri və tarixi Asbest təhlükəsinin olduğu sahələr Asbestlə bağlı Gigiyena Standartları və havanın monitorinqi Asbestin təsirinə məruzqalmanın sağlamlığa təsiri Asbestin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi Asbestin Qeydiyyat Jurnalı Asbestin əlamət və simptomları  Asbestin aşkar edilməsi və monitorinqi Asbesti ... Daha ətraflı
Təlimin məqsədi: 
SÜTMN maddələrindən çirklənmənin təsirlərindən xəbərdar olmaq;  Zərərli maddələrlə bağlı risklərin azaldılması və ya aradan qaldırılması üçün tələb olunan nəzarət tədbirlərindən xəbərdar olmaq; Qiymətləndirmənin hazırlanmasında məlumat toplamağı bacarmaq;  Müvafiq sənədlərin tam nümunələrini və toplanmış məlumatı müqayisə edə bilmək; Nəticələr əsasında qərarlar qəbul edə bilmə və yerində nəzarəti həyata keçirmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).
Təlimi bitirən iştirakçılar aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:
İşdə SÜTMN qiymətləndirmələrini effektiv yerinə yetirmək və məlumat toplamaq üçün nümayəndələri bilik və bacarıqları ilə təchiz edəcə ... Daha ətraflı
Təlimin məqsədi: 
Düzgün əl ilə yük qaldırma və ağır əşyaların daşınması biliklərini çoxaltmaq; Səhv yükqaldırmanın nəticələrini nəzərdən keçirmək; Səhv əl ilə yükqaldırma prosesi nəticəsində xəsarət riskini azaltmaq üçün yerinə yetirilə biləcək yoxlamaların aparılması.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Yüklərin əllə daşınmasında iştirak edən hər kəs.
 
Mövzu:
Giriş Məqsəd və Anlayışlar Əl ilə yükqaldırma Qanunları və Müvafiq Qanunvericilik Əllə Yük Daşıma Əməliyyat barədə Nizamnamə 1992- ci il. (Manual Handling Operations Regulations 1992) Əllə Yük Daşıma Əməliyyatları üzrə Qiymətləndirmə aparan Şəxsin Öhdəlikləri Əllə Yükqaldırma Qaydaları / Düzgün yük qaldırma texnikası Təhlükəsiz Şəkildə Yükqaldırma Əllə Daşıma İşlərinin Qiymətləndirilməsi  Qəza statistikası Yüklərin əllə daşın ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Elektrik və Mexaniki Enerjisinin Təcrid olunması (Qıfıllama / Kilidləmə və  Yarlıqvurma) mövzusunda təlim təklif edir.
 
Kursun məqsədi: 
Təhlükəli sistemlərdə, siyirtmələr, ayırıcı açarlar, dəzgahlar, avadanlıqlar və tikinti, təmir, texniki qulluq, istismara verilmə və quraşdırma işləri zamanı enerjinin təcrid edilməsi və ya qeyri-işlək vəziyyətə gətirilməsi məqsədi daşıyır. Həmçinin enerji sistemindən təcrid edilmiş dəzgahların, avadanlıqların və proseslərinin səlahiyyəti olmayan, planlaşdırılmayan, qrafikdən kənar startap və ya əməliyyatların qarşısını alır.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Enerjinin təcrid olunamsına cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Mövzular: 
Giriş Məqsəd Öhdəliklər Qıfıllama və yarlıqasma nədir? Təhlükəli en ... Daha ətraflı
Upon completion of the lesson, participants will be able to: 
Identify the characteristics of Hydrogen Sulfide.  Identify the symptoms due to H2S Exposure. List the PPE required during an Hydrogen Sulfide outbreak. Identify Actions to be taken in case of exposure. Identify action to be taken in case of an emergency due to H2S exposure.
 
 Course Contents
Introduction Terms / What is the Hydrogen Sulphide? Where might you find Hyou find H2S? Characteristics of H2S / How is H2S Formed? / Properties of H2S The Hazards Health Effects / Effect of Hydrogen Sulphide on human How does H2S affect individuals?  Toxicity of H2S Toxicity table Detection  H2S Precautions Safety Measures  Protection / Rescue & First aid Protective Breathing Apparatus  Assessment ... Daha ətraflı
  "G&I Training Academy" yerli və Beynəlxalq Qanunvericiliyin tələbi əsasında "Elektrik Təhlükəsizliyi" mövzusunda təlim təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən mütəxəssilərin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar Qaydaları, Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları və Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən hər kəs üçündür.
 
Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.
 
Kursun mövzuları: 
Giriş / Təqdimetmə İş yerində elektrikdən istifadə ilə əlaqədar risklər v ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" yerli qanunvericiliyin tələbi əsasında "1000 Voltadək və 1000V-dan yuxarı olan Elektrik Qurğularının İstimarında Təhlükəsizlik Texnikası Qaydaları" haqqında təlim təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən mütəxəssilərin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar Qaydaları, Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları və Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən hər kəs üçündür.
 
Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.
 
Kursun mövzuları: 
Giriş / Təqdimetmə Fövq ... Daha ətraflı
Qaldırıcı şkivlər və kanatların istifadəsi üçün Təhlükəsizlik Texnikası.
 
Yüklərin taxtabəndlərdən, strukturlardan, təmir platformalarından  və estakadalardan qaldırılması və taxtabəndlərə, strukturlara, təmir platformalarına və estakadalara endirilməsi üçün qaldırıcı şkivlər və kanatların quraşdırılması və istifadəsi.
 
Course plan:
Legislation Types of Gin Wheel and Assembly Inspection of Gin Wheel Types of Rope and Inspection Fitting to a Scaffold Working Area and PPE Tying of Knots Planning of the Lifting and Lowering Loads Practical Assessment Evaluation ... Daha ətraflı
Azot Təhlükəsizliyi Təlimi
 
Təlimin məqsədi:  Azot haqqında məlumat vermək
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Azotla bağlı işlərdə çalışan hər bir işçi üçün.
 
Mövzu:
Giriş Məqsəd və anlayışlar Azot (N2) nədir  Azotun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri Maye Azot Azotun istifadəsi Azot Sınağı Prosesi Təhlükələr və Ehtiyat tədbirləri Daşınması və saxlanılması Risklərin qiymətləndirilməsi və İşə İcazə Nəzarət tədbirlərini tətbiq olunması Azotla boğulma zamanı İlkin Yardım Təlimin qiymətləndirilməsi
Kursun Müddəti:  3 saat 
Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər
Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili
Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.  ... Daha ətraflı
Təlim kursunun qısa təsviri 
Qazlar iş yerlərində əsas təhlükələrdən biridir. Onların miqdarına və ya səviyyəsinə nəzarət edilməsə bu iş yerlərində zəhərlənmə, boğulma və ya partlayış hallarına gətirib çıxara bilər. Ona görə də oksigen və digər qazların səviyyəsi qəbul olunan səviyədə saxlanılamalı və onlara daima nəzarət olunmalıdır.
 
Təlimin məqsədi 
Təhlükəli atmosferi təşkil edən partlayıcı,alışan,zəhərli, boğucu qazlar, onların növləri, əsas xüsusiyyətləri, oksigenin azlığı və çoxluğu və bunların səbəb olduğu təhlükələr, bu təhlükələrin risklərinə nəzarət tədbirləri barədə məlumatlandırmaq Qapalı sahə, onunla bağlı və digər ərazilərdə qaz testini və ya yoxlamasını necə aparmaq İş yerlərində qaz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün işin təhlükəsizlik sisteminə riayət etmək barədə məlumatlandırmaq
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub 
  ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” “QİDA TƏHLÜKƏSİZİLİYİ”  | Food Safety  üzrə 2-ci və 3-cü səviyyəli təlim kursları keçirir.
Təlim aşağıdakı Beynəlxalq Standart və Programlar əsasında keçirir:
Böyük Britaniyanın Qida Standartları Agentliyi - “Food Standards Agency” UK “Chartered Institute of Environmental Health (CIEH)” “Food Safety” standartı  “NSF International” Food Safety Programı     ISO 22000 Food Safety Management. Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkialtının “Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Standartı” Qida Məhsullarının Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemi (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  İctimai İaşə xidmətində (qida sənayesində | qida tədarükündə) çalışan və bu sahədə peşəkar kar ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi "Əməyin Mühafizəsi üzrə Yerli Qanunvericiliyin tələbləri" mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi üzrə işlərin təşkilinin yerli qanunvericiliyin tələbləri əsasında necə aparılması haqqında məlumatlandırmaq. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, SƏTƏM Mütəxəssisləri, SƏTƏM Təlimçiləri, İşə götürənlər və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra Müəssisədə əməyin mühafizəsi üzrə işlərin təşkilini yerli qanunvericilik əsasında necə aparılmasının öyrənəcəksiniz. 
İştirakçılara Əməyin mühafizəsi norma və qaydalarını Azərbay ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim və Konsultasiya Mərkəzi "Dağılma və Sızma zamanı Davranış" (Dağılma və Sızma Hallarının aradan qaldırılması) (Oil & chemicals Spill Response) mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: İş yerində Təhlükəli Maddələrin sızması və dağılması zamanı davranış qaydaları haqında bilik və bacarıqlarla təmin etməkdir.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Sızma və dağılma zamanı xilasetmə işlərinə cəlb olunmuş komandanın üzvləri və hər kəs.
 
Mövzular: 
Giriş Təhlükəli Maddələr haqqında məlumat Təhlükəli Maddələrin təsnifatı Təhlükəli Maddələrin dağılmasının təhlükələri və simptomları Təhlükəli Maddələrin dağılmanın səbəbləri Təhlükəli Maddələrin dağılmasının qarşısının alınması Təhlükəli Maddələrin dağılması və sızması zamanı planlaşdırma  Qanu ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim və Konsultasiya Mərkəzi  "Avtomobilin Təhlükəsiz idarə olunması" mövzusunda nəzəri və praktiki təlim kursları elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Təhlükəsiz idarəetmə bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İri həcmli yük və avtobus idarə edən sürücülərdən başqa bütün sürücülər.
 
Təlim 2 hissədən ibarətdir: Nəzəri və Praktiki (əməli)
 
Mövzular: 
1-ci gün
Giriş Qanunvericilik Sürücülər üçün vacib seçim Sürücünün vəziyyəti Dağınıq fikir Sürət rejimi Təhlükəsiz distansiya Avtomobildə təhlükəsizlik sistemləri Avtomobilə baxış Hərəkətə başlayarkən İdarəetmə Yekun       Nəzəri hissənin Qiymətləndirilməsi
2-ci gün
Praktiki hissənin ke&c ... Daha ətraflı
Son dövrlər ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində tələblərin artması və eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici təşkilatların ekologiya sahəsində yerinə yetirdikləri tədbirlərin icrası SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir şəxsdə bilməsi vacib olan öhdəliklər yaratmışdır. Bunu nəzərə alaraq "G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  Ekologiya və Ətraf mühitin mühafizəsi barədə təlim kursları elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən və o cümlədən ekologiya sahəsinə marağı olan şəxslərdə ətraf mühitin mühafizəsinə dair bilik və bacarıqlarının artırılması, ətraf mühitə olan münasibətin yaxşılaşdırılmasıdır.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər, iş icraçıları, tələbələr.
 
Mövzular: 
Giriş Ekologiya haqqında ümumi məlu ... Daha ətraflı
Qapalı Sahə Nədir?
Hər il dünyada müxtəlif istehsalat sahələrində mürəkkəb qurğulardan tutmuş saxlanma çənlərinədək qapalı sahələrdə çoxlu sayda insan tələf olur. Bundan əlavə, bir çox insanda ciddi xəsarət alır. Ölənlərin sırasına təkcə qapalı sahədə çalışanlar deyil, həmçinin onları xilas etməyə çalışan, lakin xüsusi təlim keçməmiş və müvafiq avadanlığa malik olmayan şəxslər (60%-dək) də daxildir. Təhlükəsiz İş Sisteminin tələblərinə görə Qapalı Sahədə işləri icra etmədən öncə Fövqəladə Hallar zamanı Xilasetmə planı (Təxliyyə planı) hazırlanmalı və Xilasetmə işləri yalnız təlim keçmiş işçilər tərəfindən həyatat keçirilməlidir.
 "G&I Training Academy" sizlərə nəzəri və praktiki olaraq Qapalı Sahədən Xilasetmə (Confined Space Rescue) Təlimi təklif edir. 
 
Təlimin Məqsədi: Qapalı Sahədə xilasetmə işləri ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” yerli və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "Təhlükəli və zərərli yüklərin (maddələrin) daşınması və saxlanılması" mövzusunda təlim təklif edir. 
“Transportation, Storage and handling of Dangerous goods”
 
Kursun Məqsədi: Təhlükəli yüklərin daşınması və saxlanması və istifadəsi zamanı insanlara və ətraf mühitə dəyə biləcək zərərin qarşısının alınması haqqında maarifləndirmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Təhlükəli yüklərin daşınması və saxlanılmasında iştirak edən hər kəs. 
 
Mövzular: 
Giriş Təhlükəli yüklər və təsnifatlar Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrin təsnifatı (növləri) Yerli və Beynəlxalq qanunvericilik Təhlükəli yüklərin daşınması zamanl risklər və nəzarət tədbirləri İş mühitində təhlükəli maddə ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” Təlim Mərkəzi  "Mühafizəçilər üçün Təlim kursu" ( Basic Security Training Course) təklif edir.  Təlim Mühafizə sahəsində peşəkar mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur. 
 
Təlimin Məqsədi: Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarınının (Mühafizəçilərin) «Təhlükəsizlik» sahəsində bilik və bacarqılarının artırılmasıdır.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Mühafizə sahəsində çalışan və bu sahədə çalışmaq istəyən heyət üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Əldə olunacaq nəticələr: Bu kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakı bacarıqlara nail olacaqlar:
Mühafizə xidmətinin fərdi və korporativ vəzifələrini və öhdəliklərini anlamaq Obyektlərin, binaların, ofislərin və digər ərazilərin mühafizəsi üsullarını anlamaq Şirkəti ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "İlk yardım" mövzusunda təlim təklif edir.  
 
"İlk yardım" təlimi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, “European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015” və “American Heart Association (AHA) Standard”ları əsasında nəzəri və praktiki keçirlir.
 
Təlimin Məqsədi: 
Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq  Peşəkar həkim gələnə qədər hadisə yerində yaralıya (xəsarət almış şəxsə ) ilk tibbi yardımın göstərilməsi bacarıqlarını öyrətmək. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Tibbi yardım komandası gələnə qədər zərərçəkmiş insanı&nb ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi "İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması" mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 217-ci maddəsinə əsasən istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsinin və uçota alınmasının qaydası necə araşdırılır və aparılır.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, SƏTƏM Mütəxəssisləri, SƏTƏM Təlimçiləri, İşə götürənlər və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra Müəssisə ərazisində və istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsinin və uçota alınmasının qaydası necə araşdırılır və aparılmasının öyrənəcəksiniz.&nbs ... Daha ətraflı
Yanğın və partlayış həyat və tikililər üçün böyük təhlükə yaradır, lakin bir çox hallarda onun qarşısını almaq mümkündür və ya yanma nəzəriyyəsi və yanğının yayılma üsulları düzgün qiymətləndirilərsə ziyan azaldıla  bilər.  Yanğınlarla əlaqədar aparılan statistika və təhlillər göstərir ki, baş vermiş yanğınların genişlənməsinin başlıca səbəblərindən biri də yanğın baş verən yerdə ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin, avtomatik yanğınsöndürmə, xəbərverici sistemin olmaması və insanların Yanğın Təhlükəsizliyi barəsində məlumatnı az olmasıdır. 
 
"G&I Training Academy" Təlim mərkəzi "Yanğınla mübarizə" mövzusunda ilkin və üstün səviyyədə təlim təklif edir. Təlimlər nəzəri və praktik olaraq həyata keçirlir. 
 
Təlimin məqsədi:
Yanğın barəsində məlumatlandırma ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "İlk yardım" mövzusunda təlim təklif edir.  
 
“İlk yardım” təlimi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, “European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015” və “American Heart Association (AHA) Standard”ları əsasında nəzəri və praktiki keçirlir.
 
Təlimin Məqsədi: 
Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq  Peşəkar həkim gələnə qədər hadisə yerində yaralıya (xəsarət almış şəxsə ) ilk yardımın göstərilməsi bacarıqlarını öyrətmək. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Tibbi yardım komandası gələnə qədər zərərçəkmiş insanı&n ... Daha ətraflı
Transportation of Dangerous Goods by Air, by Sea, by Road, by Sea/Air
 
Full IATA (by air) and IMDG (by sea) Training
5 days training (3days IATA and 2days IMDG)
Each session is followed with an exam for qualification
Only successful attendees will get full registered certificates
 
IMDG (sea) training including ADR (Road)
3 days training and followed only with IMDG exam
There will be discussion on similarities and differences between sea and road transport
Full registered certificate is issued only successful attendees on IMDG training and an awareness certificate will be given for ADR (road) training
 
IATA (air) training only
3,5 days training only for transport of dangerous goods by air
Training is followed with an exam and only successful attendees will get full registered certificates
 
ADR (road) training is not mandatory for office based employees and it is required for truck driv ... Daha ətraflı
Transportation of Dangerous Goods by Road
IMDG (sea) training including ADR (Road)
3 days training and followed only with IMDG exam
There will be discussion on similarities and differences between sea and road transport
Full registered certificate is issued only successful attendees on IMDG training and an awareness certificate will be given for ADR (road) training
 
ADR (road) training is not mandatory for office based employees and it is required for truck drivers only at the moment. We included discussion on this subject to our IMDG (sea) training, as the requirements are mostly same for both mode of transport. ... Daha ətraflı
IMDG (sea) training including ADR (Road)
3 days training and followed only with IMDG exam
There will be discussion on similarities and differences between sea and road transport
Full registered certificate is issued only successful attendees on IMDG training and an awareness certificate will be given for ADR (road) training ... Daha ətraflı
IATA (air) training only
3,5 days training only for transport of dangerous goods by air
Training is followed with an exam and only successful attendees will get full registered certificates ... Daha ətraflı
Taxtabənd / Dəmirbənd Təhlükəsizliyi  | Scaffolding Safety ... Daha ətraflı
Nərdivan/Pilləkən Təhlükəsizliyi  | Ladder Safety ... Daha ətraflı
Tənəffüs (nəfəsalma) aparatı | Breathing Apparatus
 
Bu təlim kursunun məqsədi dinləyiciliərə nəfəsalma aparatları və onlardan istifadə qaydaları barədə zəruru biliklərin öyrədilməsidir.
Nəfəsalma aparatlarının təyinatı istifadəçini aşağıdakı hallarda nəfəs alına biləcək hava ilə təmin etməkdir:
Çirklənmiş atmosferdə Atmosferdə oksigen çatışmamazlığı olduqda Qapalı sahələrdə iş zamanı Axtarış və xilasetmə əməliyyatları zamanı Hidrogen-sulfid (H2S) olan yerlərdə işləyərkən                                                                  Yanğınsöndürmə əməliyyatları zamanı
 
Mövzular:&nbs ... Daha ətraflı
Səs-küy və titrəmə üzrə məlumatlandırma | Noise and Vibration Awareness ... Daha ətraflı
Fərdi mühafizə vasitələri  | Personal Protective Equipment ... Daha ətraflı
İstivurma / Günvürma | Heat Stress ... Daha ətraflı
Təzyiq Testinin təhlükəsizliyi | Pressure Test Safety ... Daha ətraflı
Sıxılmış Qaz Slindirlərinin təhlükəsizliyi | Compressed Gas Cylinders safety training ... Daha ətraflı
Radiasiya təhlükəsizliyi  | Radiation Safety ... Daha ətraflı
Taxtabənd / Dəmirbənd üçün yüklərin əllə daşınması  ... Daha ətraflı
SG6:15 Manual Handling in the Scaffolding Industry  ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim mərkəzi  "Supervayzer Bacarıqları üstün səviyyədə" (Advanced Supervisory Skills Training) mövzusunda təlim təklif edir.
 
Kursun məqsədi: Supervayzerlərin qarşılaşdıqları çoxsaylı problemləri həll edərkən müraciət edə biləcəkləri müvafiq mənbə ilə təmin etməkdir. 
Bu kurs supervayzer, Qrup liderləri və yeni menecerlər kimi inkişaf etmə bacarıqları və potensialına sahib olanlar üçün hazırlanmışdır. İşin kateqoriyasından asılı olmayaraq, onlar başqalarına rəhbərlik edirlərsə, bu seminar onlara çox kömək edəcəkdir.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:
Supervayzerlər Qrup liderləri Supervayzerliyə hazırlanan işçilər
 
Bu kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:
Əsl nəzarət nə demək olduğunu, nədən ibarət olduğunu və nə məna daşıdığını ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim mərkəzi  "Effektiv Təhlükəsizlik Liderliyi" (Effective Safety Leadership) mövzusunda təlim təklif edir.
 
Təlimin məzmunu:
 
MODUL 1 – Təhlükəsizlik vəzifələri MODUL 2 – Təhlükələrin müəyyən edilməsi MODUL 3 – Təhlükələrin düzəldilməsi MODUL 4 – Təhlükəsizlik təliminin təmin edilməsi MODUL 5 – Təhlükəsizlik nəzarətinin təmin edilməsi MODUL 6 – Məsuliyyətin təmin edilməsi MODUL 7 – Ardıcıl mədəniyyətin yaradılması MODUL 8 – Təhlükəsizlik üzrə Liderlik
​​​​​​​
Təlim müddəti: 3 gün
İştirakçı sayı: Minimum 5 nəfər - maksimum 10 nəfər
Təlimin keçirildiyi dil:  Azərbaycan, İngilis və Rus dili
Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur. 
 
  ... Daha ətraflı
SƏTƏM Mütəxəssisi hazırlıq kursu
 
Bu kurs SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) sahəsində çalışan və bu sahədə peşəkar karyera qurmaq arzusunda olan HƏR KƏS (0-dan başlayanlar) üçün nəzərdə tutulur.
 
Kursu uğurla bitirdikdən sonra Chartered Institute of Environmental Health təsdiqli Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi üzrə BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT verilcək.
Bununla yanaşı 6 ədəd yerli FHN Təlim Metodikası təsdiqli sertifikat veriləcək.
 
SƏTƏM Təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır. Bununla bağlı web saytımızda bu linkdən baxa bilərsiniz.
 
 
KURSDAN ƏLDƏ EDƏCƏKLƏRİNİZ:
SƏTƏM sahəsində nəzəri və praktiki bilik/bacarıqlar; Əməyin müh ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi "Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikasının təşkil edilməsinin əlasları" mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikasının təşkil edilməsi üzrə işlərin təşkilinin yerli qanunvericiliyin tələbləri əsasında necə aparılması haqqında məlumatlandırmaq. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, SƏTƏM Mütəxəssisləri, SƏTƏM Təlimçiləri, İşə götürənlər və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası üzrə işlərin təşkilini yerli qanunvericilik əsasında nec ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi "Müəssisədə Əməyin Mühafizəsinin təşkil edilməsi" mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikasının təşkil edilməsi üzrə işlərin təşkilinin yerli qanunvericiliyin tələbləri əsasında necə aparılması haqqında məlumatlandırmaq. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, SƏTƏM Mütəxəssisləri, SƏTƏM Təlimçiləri, İşə götürənlər və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası üzrə işlərin təşkilini yerli qanunvericilik əsasında necə aparılmasının öyrənəcəksiniz.&nb ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi "Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi İdarəetmə Sisteminin təşkil edilməsinin əsasları" mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi idarəetmə sisteminin təşkilinin yerli qanunvericiliyin tələbləri əsasında necə aparılması haqqında məlumatlandırmaq. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, SƏTƏM Mütəxəssisləri, SƏTƏM Təlimçiləri, İşə götürənlər və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası üzrə işlərin təşkilini yerli qanunvericilik əsasında necə aparılmasının öyrənəcəksiniz. 
... Daha ətraflı
Sənaye Gigiyenası və Peşə Sağlamlığı / Peşə xəstəliyi
 
Course Objectives
Understand industrial hygiene theories includng anticipating, recognizing, evaluating and controlling hazards Provide overview of core industral hygiene hazards, such as chemicals, noise, vibration, ergonomics, thermal Response of the ear Leam how to cary out COSHH (The Control of Substances Hazardous to health Regulations) and Manual handling risk, assessment Leam key monitoring techniques and interpretation of, results ... Daha ətraflı
Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi təlimləri ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq hazırlanmış "Hündürlükdə iş" təlim kursunu təklif edir. 
 
"Hündürlükdə görülən işlər zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları” üzrə Təlim kursunun Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.
 
Təlimin məqsədi: 
Hündürlükdə işləyən işçilərə işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsinin metod və üsullarının öyrədilməsi; “Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın tələbləri (Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyesteri, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin № 20/0 ... Daha ətraflı
"Əməyin mühafizəsi üzrə Mütəxəssislərin hazırlanması" kursu bu sahədə peşəkar karyera qurmaq arzusunda olan HƏR KƏS (0-dan başlayanlar) üçün nəzərdə tutulur.
 
"Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi (SƏTƏM)"  Təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır. Bununla bağlı web saytımızda bu linkdən baxa bilərsiniz.
 
Kursu uğurla bitirdikdən sonra Chartered Institute of Environmental Health təsdiqli Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi üzrə BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT verilcək.
Bununla yanaşı 6 ədəd yerli FHN Təlim Metodikası təsdiqli sertifikat veriləcək.
 
KURSDAN ƏLDƏ EDƏCƏKLƏRİNİZ:
Əməyin mühafizəsi sahəsində nəzəri və praktiki bilik/bacarıql ... Daha ətraflı
Rəhbər işçilər üçün Əməyin Mühafizəsi təlimlərinin keçirilməsi
 
Təlimin məqsədi: Müəssisədə Rəhbər işçilər üçün Əməyin Mühafizəsi üzrə bilik vəbacarıqlarının artırılması. (Qnunvericiliyin tələbi: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. Maddə 219)
 
Maddə 219. Əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və işçilərin təlimi.
(Bənd 3. İşəgötürənlər və müəssisələrin rəhbər işçiləri 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq əməyin mühafizəsi üzrə vaxtaşırı ixtisasartırma kurslarında təlim keçməli və bu sahədə onların bilikləri yoxlanılmalıdır.)
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, İşəgötürənlər, İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndi ... Daha ətraflı
 «G&I Training Academy»-nin həyata keçirdiyi İlk yardım mövzuda təlim Böyük Britaniyanın IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management (“Risk və Əməyin Təhlükəsizliyinin İdarə olunması üzrə Beynəlxalq İnstitut”)  tərəfindən təsdiq olunmuşdur.                
 
 
Təsdiq üçün IIRSM rəsmi saytındakı bu linkdən  https://www.iirsm.org/approved-courses daxil olaraq Search yerində G AND I Training Academy yazaraq təsdiq olunmuş təlim kurslarımzı görə bilərsiniz.
 
Qeyd olunmuş mövzular üzrə iştirakçılar (dinləyicilər) təlim keçirildikdən sonra Beynəlxalq İİRSM təsdiqli Sertifikatla (IIRSM Approved Certificate) təmin olunurlar.
 
 
 
 
            ... Daha ətraflı
«G&I Training Academy»-nin həyata keçirdiyi "Yanğın Nəzarətçisi və Yanğınla ilkin mübarizə" mövzuda təlim Böyük Britaniyanın IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management (“Risk və Əməyin Təhlükəsizliyinin İdarə olunması üzrə Beynəlxalq İnstitut”)  tərəfindən təsdiq olunmuşdur.                
 
Təsdiq üçün IIRSM rəsmi saytındakı bu linkdən  https://www.iirsm.org/approved-courses daxil olaraq Search yerində G AND I Training Academy yazaraq təsdiq olunmuş təlim kurslarımzı görə bilərsiniz.
 
Qeyd olunmuş mövzular üzrə iştirakçılar (dinləyicilər) təlim keçirildikdən sonra Beynəlxalq İİRSM təsdiqli Sertifikatla (IIRSM Approved Certificate) təmin olunurlar.
 
        ... Daha ətraflı
«G&I Training Academy»-nin həyata keçirdiyi "Bədbəxt hadsələrin araşdırılması və təməl səbəbin təhlili" mövzuda təlim Böyük Britaniyanın IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management (“Risk və Əməyin Təhlükəsizliyinin İdarə olunması üzrə Beynəlxalq İnstitut”)  tərəfindən təsdiq olunmuşdur.                
 
Təsdiq üçün IIRSM rəsmi saytındakı bu linkdən  https://www.iirsm.org/approved-courses daxil olaraq Search yerində G AND I Training Academy yazaraq təsdiq olunmuş təlim kurslarımzı görə bilərsiniz.
 
Qeyd olunmuş mövzular üzrə iştirakçılar (dinləyicilər) təlim keçirildikdən sonra Beynəlxalq İİRSM təsdiqli Sertifikatla (IIRSM Approved Certificate) təmin olunurlar.
 
      &n ... Daha ətraflı
«G&I Training Academy»-nin həyata keçirdiyi "Riskin Qiymətləndirilməsi" mövzuda təlim Böyük Britaniyanın IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management (“Risk və Əməyin Təhlükəsizliyinin İdarə olunması üzrə Beynəlxalq İnstitut”)  tərəfindən təsdiq olunmuşdur.                
 
Təsdiq üçün IIRSM rəsmi saytındakı bu linkdən  https://www.iirsm.org/approved-courses daxil olaraq Search yerində G AND I Training Academy yazaraq təsdiq olunmuş təlim kurslarımzı görə bilərsiniz.
 
Qeyd olunmuş mövzular üzrə iştirakçılar (dinləyicilər) təlim keçirildikdən sonra Beynəlxalq İİRSM təsdiqli Sertifikatla (IIRSM Approved Certificate) təmin olunurlar.
 
 
            &n ... Daha ətraflı
«G&I Training Academy»-nin həyata keçirdiyi "Qapalı Sahəyə Giriş təlimi (işçi və nəzarətçi / gözətçi üçün)" mövzuda təlim Böyük Britaniyanın IIRSM - International Institute of Risk and Safety Management (“Risk və Əməyin Təhlükəsizliyinin İdarə olunması üzrə Beynəlxalq İnstitut”)  tərəfindən təsdiq olunmuşdur.                
 
Təsdiq üçün IIRSM rəsmi saytındakı bu linkdən  https://www.iirsm.org/approved-courses daxil olaraq Search yerində G AND I Training Academy yazaraq təsdiq olunmuş təlim kurslarımzı görə bilərsiniz.
 
Qeyd olunmuş mövzular üzrə iştirakçılar (dinləyicilər) təlim keçirildikdən sonra Beynəlxalq İİRSM təsdiqli Sertifikatla (IIRSM Approved Certificate) təm ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy”  "Yükqaldırma əməliyatlarına dair ümumi Təhlkəsizlik qaydaları” təlimini elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Yükqaldıram əməliyyatlarına cəlb olunmuş heyətin maarifləndirilməsi. 
 
Kursu müvəffəqiyyətlə başa vurduqda, Siz, aşağıda sadalanlara nail olacaqsınız:
Təlim və səriştəlik standartları haqqında anlayış Yükqaldırma əməliyyatlarına dair müvafiq qanunlar haqqında anlayış Yükqaldırma avadanlıq və aksessuarlarının istifadə qaydaları haqqında anlayış Yükqaldırma əməliyyatlarının təhlükəsiz və tələblərə uyğun icrası haqqında anlayış Kranla yükqaldırma əməliyyatlarına dair təhlükələr və onlara nəzarət haqqında anlayış Kranla yükqaldırma əməliyyatlarının planlaşdırılması və yaxud planlaşdırılmaya kömək etmə qabiliyyəti Tapşırığa uyğun avadanlıqları düzgün seçmə qabiliyyəti
 
Təlim kimlər & ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları təlimi elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: 
Hündürlükdə işləyən işçilərə işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsinin metod və üsullarının öyrədilməsi; “Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın tələbləri (Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyesteri, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin № 20/01-005 24 oktyabr 2016-cı il Qərarı) barədə məlumatlandırma.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hündürlükdə işləri həyata keçirən bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
  
Mövzular: 
Giriş Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları H& ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Hündürlükdə işlərin təhlükəsizliyi üzrə qrup təlimləri elan edir. 
 
"Hündürlükdə görülən işlər zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları” üzrə Təlim kursunun Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.
 
“Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın tələblərinə görə işçilər hündürlükdə işlərin təhlükəsizliyi üzrə aşağıdakı 3 qrupa bölünürlər:
1-ci qrup - briqada tərkibində və ya işəgötürənin əmri ilə təyin olunmuş işçinin bilavasitə nəzarəti altında işlərə buraxılan işçilər; 2-ci qrup – ustalar, briqadirlər, staj rəhbərləri, eləc ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Hündürlükdə iş zamanı Xilasetmə təlimi elan edir. 
 
"Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları"-nın tələbinə əsasən işəgötürən hündürlükdə işlərin yerinə yetirilməsi başlayana qədər bir neçə texniki-texnoloji və təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsini təşkil etməlidir: Bunlardan biri də qəza vəziyyətləri yaranarkən və xilasetmə işlərinin həyata keçirilməsi zamanı işçilərin təxliyyəsi və xilas edilməsi üzrə tədbirlər planının (bundan sonra - təxliyyə planı) tərtib edilməsi və cavabdeh işçilərin hazırlanmasıdır. 
 
Təlimin məqsədi: Hündürlükdə iş zamanı xilasetmə işlərinin həyata keçirilməsinə cavabdeh şəxslərin Hündürlükdə iş zamanı qəza vəziyyətində xilasetmə və təxliyyə yolları barəsində mə ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Elektrik təhlükəsizliyi üzrə işçi hеyətinin hаzırlаnmаsı (ixtisas qrupu üzrə) təlim kurslarını elan edir.   
Təlimin məqsədi: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən mütəxəssilərin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar Qaydaları, Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları və Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik qurğularına xidmət edən personal üçün
 
Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.
 
Təlim müddəti: 4 gün  (25 saat)
Qrupda dinləyicilərin sayı: Minimum 3 nəfər& ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Elektrotexniki (elektrotexnoloji) heyətin elektrik təhlükəsizliyinə görə ixtisas qruplarının hazırlanması təmin edir. 
 
“Elektrik və istilik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən Elektrotexniki (elektrotexnoloji) heyətin elektrik təhlükəsizliyinə görə ixtisas qrupunun olması zəruri hesab edilir. 
Həmin qaydaların Elektrotexniki heyətə dair tələblər göstərilir. 
Elektrik cərəyanı vurma təhlükəsi yaranan işləri yerinə yetirən qeyri-elektrotexniki heyətə elektrik təhlükəsizliyi üzrə Ι qrup verilir. İstehsalat fəaliyyətinə aid elektrik təhlükəsizliyi tələblərini mənimsəyən heyətə, təyin olunmuş formalı jurnalda rəsmiləşdirməklə, Ι qrup verilir; vəsiqə verilmir.
Ι qru ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Elektrotexniki (elektrotexnoloji) heyətin elektrik təhlükəsizliyi üzrə ixtisas qruplarının hazırlanması təmin edir. 
 
“Elektrik və istilik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən Elektrotexniki (elektrotexnoloji) heyətin elektrik təhlükəsizliyinə görə ixtisas qrupunun olması zəruri hesab edilir. 
 
Həmin qaydaların Elektrotexniki heyətə dair tələblər göstərilir. 
İstehsalat fəaliyyəti elektrik qurğuları ilə bağlı olan heyət, öz fəaliyyətini elektrotexniki heyətin elektrik təhlükəsizliyi üzrə buraxılış qrupuna və onun verilməsi şərtlərinə uyğun yerinə yetirir.
Xüsusi işlərin icrasına buraxılmış şəxslərin müvafiq ixtisaslaşma vəsiqəsində bu barədə qeydlər olmalıdır.
Elektri ... Daha ətraflı
 "G&I Training Academy" təlim mərkəzi "Elektrik qurğularına xidmət edən heyət üçün təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsi üzrə təlim" mövzusunda təlim təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: Elektrik qurğu və avadanlıqlarına xidmət edən heyətin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar, Texniki Təhlükəsizlik və Yanğın Təhlükəsizliyi Qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik qurğularına xidmət və əməliyyatlar edən cavabdeh şəxslər üçündür.
 
Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.
 
Təlimin m&ou ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" təlim mərkəzi "Elektrik qurğu və avadanlıqlarına xidmət edən cavabdeh şəxslər üçün Texniki İstismar və Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları" mövzusunda təlim təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: Elektrik qurğu və avadanlıqlarına xidmət edən heyətin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar, Texniki Təhlükəsizlik və Yanğın Təhlükəsizliyi Qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik qurğularına xidmət və əməliyyatlar edən cavabdeh şəxslər üçündür.
 
Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.
 
Təlimin m&oum ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  "Amerika Ürək Assosiasiyası"nın (American Heart Association) Azərbaycanda Beynəlxalq Təlim Mərkəzi (AHA -İnternational Training Center) statusunu əldə etmişdir. 
 
AHA Beynəlxalq Təlim Mərkəzi olaraq aşağıdakı mövzularda təlim kurslarını nəzəri və praktiki olaraq təşkil edilir.
      Basic Life Support (BLS ) - Təməl Həyata Dəstək/İlk yardım.
     Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) - Təkmil Kardiyovaskular Həyat Dəstəyi.
     Pediatric Advanced Life Support (PALS) - Pediatrik təkmil Həyat Dəstəyi.
 
Təlim kursunu uğurla bitirənlərə AHA Beynəlxalq Sertifikatı (kartı) təqdim olunur.
 
 
                                ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  "Amerika Ürək Assosiasiyası"nın (American Heart Association) Azərbaycanda Beynəlxalq Təlim Mərkəzi (AHA -İnternational Training Center) statusunu əldə etmişdir. 
 
AHA Beynəlxalq Təlim Mərkəzi olaraq aşağıdakı mövzularda təlim kurslarını nəzəri və praktiki olaraq təşkil edilir.
      Basic Life Support (BLS ) - Təməl Həyata Dəstək/İlk yardım.
     Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) - Təkmil Kardiyovaskular Həyat Dəstəyi.
     Pediatric Advanced Life Support (PALS) - Pediatrik təkmil Həyat Dəstəyi.
 
Təlim kursunu uğurla bitirənlərə AHA Beynəlxalq Sertifikatı (kartı) təqdim olunur.
 
                         ... Daha ətraflı
“G&I Training Acadmy” Təlim Mərkəzi yerli və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "Fövqəladə hallara hazırlıq və Fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları" mövzusunda təlim təklif edir.  
 
Təlimin Məqsədi: 
Fövqəladə hallara öncədən hazırlıq işlərinin görülməsi Fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları  Peşəkar (professional) Fövqəladə xilasetmə komandası gələnədək vəziyyəin idarə olunması Düzgün planlaşdırma və nəzarət tədbirlərinin görülməsi sahəsində bilik və bacarıqlarını öyrənilməsi. 
 
 
Təlimi kursunu bitirdikdən sonra iştirakçılar (dinləyicilər) aşağıdakı bilik və bacarıqları mənimsəmiş olacaqlar:
Fövqəladə hallar (FH) zamanı sahə rəhbərliyinin rolları və vəzifələri. FH-ları idarə edərkən prioritetlərin necə qiymətləndirilməsi və effektiv qərarların necə verilməs ... Daha ətraflı
“G&I Training Acadmy” Təlim Mərkəzi yerli qanunuvericiliyin tələbləri əsasında "Fövqəladə hallarda obyektin idarə olunması və onun sabit işinin təmin edilməsi" (Mülki müdafiə tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi) mövzusunda təlim təklif edir.  
 
 
Təlimin məqsədi: Dinləyiciləri (iştirakçıları) Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə haqqında qanun, norma və qaydalarını, və Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi 215 və 219-cu maddəsi və əsasən müəssisədə mülki müdafiə tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi qaydas, Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar, qaydalar, digər normativlər və standartlar haqqında məlumatlandırma. 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İşəgötürən, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, İnsan Resursları ... Daha ətraflı
“G&I Training Acadmy” Təlim Mərkəzi yerli qanunuvericiliyin tələbləri əsasında "Mülki müdafiə tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi"  mövzusunda təlim təklif edir.  
Təlimin məqsədi: Dinləyiciləri (iştirakçıları) Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə haqqında qanun, norma və qaydalarını, və Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi 215 və 219-cu maddəsi və əsasən müəssisədə mülki müdafiə tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi qaydas, Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar, qaydalar, digər normativlər və standartlar haqqında məlumatlandırma. 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İşəgötürən, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, İnsan Resursları üzrə mütəxəssis və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
Təlim kursunu biti ... Daha ətraflı
                                            
 
G&I Training Academy Böyük Britaniyanın Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) təşkilatının rəsmi təsdiq olunmuş Lisenziyalı Təlim provayderi olaraq fəalliyyət göstərir. 
 
Qida təhlükəsizliyi (Food safety) mövzuda 3 səviyyədə təlim təşkil olunur.
Introductory Certificate in Food Safety (Level 1) Foundation Certificate in Food Safety (Level 2) Intermediate Certificate in Food Safety (Level 3)
Hər 3 səviyyədə təlimlər təşkil olunur və hər səviyyəyə uyğun olaraq BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT təqdim olunur.
 
 
Qida təhlükəsizliyi - Intermediate Certificate in Food Safety (Level 3)
Qidanın təqdim olunduğu hər yerdə onun hazırlanması, istifadəsi, saxlanılması və insanlara təkli ... Daha ətraflı
                                    
 
G&I Training Academy Böyük Britaniyanın Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) təşkilatının rəsmi təsdiq olunmuş Lisenziyalı Təlim provayderi olaraq fəalliyyət göstərir. 
 
Qida təhlükəsizliyi (Food safety) mövzuda 3 səviyyədə təlim təşkil olunur.
Introductory Certificate in Food Safety (Level 1) Foundation Certificate in Food Safety (Level 2) Intermediate Certificate in Food Safety (Level 3)
Hər 3 səviyyədə təlimlər təşkil olunur və hər səviyyəyə uyğun olaraq BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT təqdim olunur.
 
Qida təhlükəsizliyi - Foundation Certificate in Food Safety (Level 2)
Qidanın təqdim olunduğu hər yerdə onun hazırlanması, istifadəsi, saxlanılması və insanlara təklif olunması üzrə yüksə ... Daha ətraflı
                                    
 
G&I Training Academy Böyük Britaniyanın Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) təşkilatının rəsmi təsdiq olunmuş Lisenziyalı Təlim provayderi olaraq fəalliyyət göstərir. 
 
Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi (Occupational Health and Safety) mövzuda 3 səviyyədə təlim təşkil olunur.
Introductory Occupational Health and Safety (Level 1) Foundation Occupational Health and Safety (Level 2) Intermediate Occupational Health and Safety (Level 3)
Hər 3 səviyyədə təlimlər təşkil olunur və hər səviyyəyə uyğun olaraq BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT təqdim olunur.
 
Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi - Intermediate Occupational Health and Safety (Level 3)
 
Kurs kimlər üçündür?< ... Daha ətraflı
                                    
 
G&I Training Academy Böyük Britaniyanın Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) təşkilatının rəsmi təsdiq olunmuş Lisenziyalı Təlim provayderi olaraq fəalliyyət göstərir. 
 
Qida təhlükəsizliyi (Food safety) mövzuda 3 səviyyədə təlim təşkil olunur.
Introductory Certificate in Food Safety (Level 1) Foundation Certificate in Food Safety (Level 2) Intermediate Certificate in Food Safety (Level 3)
Hər 3 səviyyədə təlimlər təşkil olunur və hər səviyyəyə uyğun olaraq BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT təqdim olunur.
 
Qida təhlükəsizliyi - Introductory Certificate in Food Safety (Level 1)
Qidanın təqdim olunduğu hər yerdə onun hazırlanması, istifadəsi, saxlanılması və insanlara təklif olunması üzrə yüks ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  "Amerika Ürək Assosiasiyası"nın (American Heart Association) Azərbaycanda Beynəlxalq Təlim Mərkəzi (AHA -İnternational Training Center) statusunu əldə etmişdir. 
 
AHA Beynəlxalq Təlim Mərkəzi olaraq aşağıdakı mövzularda təlim kurslarını nəzəri və praktiki olaraq təşkil edilir.
      Basic Life Support (BLS ) - Təməl Həyata Dəstək/İlk yardım.
     Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) - Təkmil Kardiyovaskular Həyat Dəstəyi.
     Pediatric Advanced Life Support (PALS) - Pediatrik təkmil Həyat Dəstəyi.
 
Təlim kursunu uğurla bitirənlərə AHA Beynəlxalq Sertifikatı (kartı) təqdim olunur.
 
Təlimdə kimlər iştirak edə bilər? - Tibb işçiləri - Qeyri-tibb işçiləri - Sıravi vətəndaşlar
Təlimdə aşağıdakı metodlar istifadə edilir: – Nəzəriyyə – Sual-cavab &ndash ... Daha ətraflı
“G&I Training Acadmy” Təlim Mərkəzi Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında " HACCP - Təhlükə Analizi və Kritik Kontrol Nöqtələri Sistemi" (HACCP - Hazard Analysis Critical Control PointsHACCP - Hazard Analysis Critical Control Points) mövzusunda təlim təklif edir.  
 
Təlimin Məqsədi: 
İştirakçıları HACCP haqqında məlumatlandırma, prinsiplər və tətbiq addımlarının şərhi və praktiki izahat. HACCP Sisteminin şərh edilməsi Qida Təhlükəsizliyinin tərkib hissələrini anlamaq HACCP Sisteminin qurulması üçün tələblərin öyrənilməsi və tətbiqi
 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Qida sənayesində | qida tədarükündə) çalışan və bu sahədə peşəkar karyera qurmaq arzusunda olan bütün şəxslər üçündür.
 
Tədris üsulları: Təlim interaktiv formada keç ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  GHP – QABAQCIL GİGİYENA TƏCRÜBƏLƏRİ (GHP – Good Hygiene Practices) üzrə təlimin keçirilməsini təklif edir. 
Qabaqcıl Gigiyena Təcrübələri (GHP) üzrə təlim proqramı qida məhsullarının emalı sahəində fəaliyyət göstərən obyektlərdə bu sahədə ən yaxşı praktikanı əhatə edir. Təlim proqramı özündə həm yerli həm də beynəlxalq təcrübəni əks etdirməklə qarşıya qoyulan məsələlərdə müasir həll yollarını göstərməkdədir. Bu baxımdan Qabaqcıl Gigiyena Təcrübələri (GHP) üzrə təlim proqramının qida təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
 
Təlimin Məqsədi:  GHP – Good Hygiene Practices – Qabaqcıl Gigiyena Təcrübələri təlim proqramı HACCP qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin ilkin şərtlərindən biri hesab edilir və əsasən istehsal, satış və ictimai iaşə obyektlərindəki gigiyena qaydal ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  GMP - Qabaqcıl İstehsal Təcrübələri (Good Manufacturing Practice) üzrə təlimin keçirilməsini təklif edir. 
 
Qabaqcıl İstehsal Təcrübələri (GMP) bir müəssisəni bütün cəhətləri ilə, yəni sahib olmalı olduğu əsas xüsusiyyətlər və hər bir istehsal prosesi üçün fərqli meyarlarla əlaqələndirir. İstehsal sahəsinin, ətraf mühitin, alət - avadanlıqların və istehsal prosesinin, işçilərin və xammalın keyfiyyətini və etibarlılığını müəyyənləşdirir və nəzarət edir.
 
 
Mühüm olanı, dərman, tibbi cihaz və avadanlıq, qida və kosmetika kimi ciddi insan sağlamlığı nəticələri ilə bir çox məhsulun, hijyenikşərtlərə, keyfiyyətə uyğun olaraq istehsal olunduğunu və insan sağlamlığına təhdid verməməsidir. Bu baxımdan, GMP - Qabaqcıl İstehsalat Təcrübələri Sistemi istehsalçıları və istehlak&cced ... Daha ətraflı
G&I Training Academy Təlim Mərkəzi  Qida məhsullarının izləniləbilmə sistemləri  üzrə təlimin keçirilməsini təklif edir. 
 
Təlimin Məqsədi:
 Müəssisədə məhsullarının izlənmə sisteminin qurulması xammal qəbulu və emalının qeydiyyatı, məhsul istehsalının qeydiyyatı, hazır məhsulun izlənməsi sistemi, həmçinin geri çağırma üzrə prosedurların hazırlanması dövrlərini əhatə edir. Dəqiq izlənəbilmə sisteminin qurulması müəssisədə yararsız məhsulun anbarda qalma ehtimalının minimuma endirmək, yararsız məhsulun satış nöqtələrindən vaxtında yığışdırmaq, eyni zamanda tədarükçü və distribyutorların çatdırılma faizi və göndərmə dəqiqliyi üzrə qiymətləndirilməsini həyata keçirməyə imkan verir.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: 
Sertifikatlaşdırma proqramlarının əhatə dairəsinə daxil olan dövlət qurumlarının, publik h ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "İlk yardım" mövzusunda təlim təklif edir.  
 
“İlk yardım” təlimi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, “European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015” və “American Heart Association (AHA) Standard”ları əsasında nəzəri və praktiki keçirlir.
 
Təlimin Məqsədi: 
Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq  Peşəkar həkim gələnə qədər hadisə yerində yaralıya (xəsarət almış şəxsə ) ilk yardımın göstərilməsi bacarıqlarını öyrətmək. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Tibbi yardım komandası gələnə qədər zərərçəkmiş ins ... Daha ətraflı
“G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi Beynəlxalq İOSH Təhlükəsiz İdarəetmə  / IOSH Managing Safely course (version 5.0) kursu elan edir. 
 
“G&I Training Academy"  Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İnstitutu (Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)” tərəfindən rəsmi Təlim Təminatçısı (Approved Training Provider - 4289) olaraq təsdiqlənmiş və Lisenziya almışdır.
 
Kurs Əməyin Mühafizəsi (Təhlükəsizliyi) sahəsində çalışan Menecerlər (rəhbərlər), Supervayzerlər, Qrup rəhbərləri və Məsləhətçilər (advisorlar) üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Beynəlxalq İOSH sertifikatı əldə etmək üçün İngilis dilini bilməyiniz vacib deyil.  Kurs və imtahan Azərbaycan dilində keçirilir.
 
 
Modullar:  
 
      Modul 1. Təhl&u ... Daha ətraflı
Təlimin məqsədi: 
Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq  Peşəkar həkim gələnə qədər hadisə yerində yaralıya (xəsarət almış şəxsə ) ilk tibbi yardımın göstərilməsi bacarıqlarını öyrətmək. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Tibbi yardım komandası gələnə qədər zərərçəkmiş insanı həyatda saxlamağın zəruri olduğu şəraitdə müvafiq yardımın göstərilməsi üçün səfərbər edilə biləcək işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Kursun mövzuları: 
1-ci gün
Giriş / Təqdimemə Fövqəladə Hallar zamanı davranış qaydaları İlk yardım nədir? 2-ci səviyyəli İlk yardım çantası ilə tanışlıq İlk Yardımın məqsədi Sadə gigiyenik tədbirlər Qanla keçən xəstəliklərdən qoru ... Daha ətraflı
Bu kurs SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) sahəsində çalışan və bu sahədə peşəkar karyera qurmaq arzusunda olan HƏR KƏS (0-dan başlayanlar) üçün nəzərdə tutulur.
 
SƏTƏM Təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır. Bununla bağlı web saytımızda bu linkdən baxa bilərsiniz.
 
Kursu uğurla bitirdikdən sonra Chartered Institute of Environmental Health təsdiqli Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi üzrə BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT verilcək.
Bununla yanaşı 6 ədəd yerli FHN Təlim Metodikası təsdiqli sertifikat veriləcək.
 
KURSDAN ƏLDƏ EDƏCƏKLƏRİNİZ:
SƏTƏM sahəsində nəzəri və praktiki bilik/bacarıqlar; Yerli və Beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri; İş yerlərində SƏTƏM İdarəetmə ... Daha ətraflı