SƏTƏM Təlimləri | HSE Trainings

Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi (SƏTƏM) təlimləri haqqında 

 

HSSE - Health, Safety, Security & Environment Trainings

 

"G and İ  Consulting Group" Təlim və Konsultasiya Mərkəzi "Sağlamlıq, Əməyin Mühafizəsi və Ətraf Mühit" sahəsində spesifik mövzularda Yerli Qanunvericiliyin (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun nəzəri və praktik təlimlərinin keçirilməsini təklif edir.

"SƏTƏM" təlim kurslarının Tədris Metodikası "Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" tərəfindən razılaşdırılmışdır.

"G and İ  Consulting Group" Təlimin keçirilməsi ilə yanaşı müəssisədə təlim ehtiyaclarının araşdırılması və ehtiyac olunan təlim proqramlarının hazırlanması xidmətlərini də təklif edir. Təlim proqramı bu sahədə fəaliyyət göstərən peşəkar Təlimçi / Konsultantlar tərəfindən hazırlanır.           

 

SƏTƏM-lə bağlı Təlim Mərkəzinin profilinə bu linkdən baxa bilərsiniz.

Yanğın və partlayış həyat və tikililər üçün böyük təhlükə yaradır, lakin bir çox hallarda onun qarşısını almaq mümkündür və ya yanma nəzəriyyəsi və yanğının yayılma üsulları düzgün qiymətləndirilərsə ziyan azaldıla  bilər.  Yanğınlarla əlaqədar aparılan statistika və təhlillər göstərir ki, baş vermiş yanğınların genişlənməsinin başlıca səbəblərindən biri də yanğın baş verən yerdə ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin, avtomatik yanğınsöndürmə və xəbərverici sistemin olmamasıdır. Bununla yanaşı insanların Yanğın Təhlükəsizliyi barəsində məlumatlı olması da vacib məsələlərdən biridir. 
 
"G&İ Consulting Group" Təlim mərkəzi "Yanğınla İlkin Mübarizə" mövzusunda ilkin və üstün səviyyədə təlim təklif edir. Təlimlər nəzəri və praktik olaraq həyata keçirlir. 
 
Təlimin məqsədi: Yanğ Daha ətraflı
Biz hər gün iş yerlərində təhlükələrlə qarşılaşırıq. İş yerlərində sağlamlığın qorunması, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitlə bağlı ilk addım təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi və riskin qiymətləndirilməsidir.
 Siz müəssisənizdə tapşırıqla bağlı riskin qiymətləndirilməsi prosesini tətbiq etməklə potensial təhlükələrin qarşısını alaraq, personalın sağlamlığına, ətraf mühitə və əmlaka dəyə biləcək ziyanın qarşısını ala bilərsiniz. Həmçinin Riskin qiymətləndirilməsi prosesində işi sistemli yoxlamaq və sənədləşdirmək, sonra müvafiq nəzarət meyarlarını dəqiqləşdirən, son nəticədə isə tapşırığın icrasının təhlükəli olub-olmamasına qərar vermək üçün olan bir metoddur. Bu metodu iş yerinizdə tətbiq etmək üçün bu sahə üçün nəzərdə tutulmuş səlahiyyətli şəxslərin təlimatlandırılmasına ehtiyac duyulur.  “G&İ Consultintg Group” Daha ətraflı
Qapalı Sahə Nədir?
Ümumiyyətlə, Qapalı Sahələr bağlı və ya qismən bağlı sahələrdir ki:
Yerləşdiyi yerə, ölçüsünə və ya qurğularına görə məhdud giriş və çıxışı olan; Havalandırması və işıqlandırması zəif olan; İnsanların uzun müddət fəaliyyət göstərməsi üçün nəzərdə tutulmayan; İnsanın  bədənin tam  daxil olması üçün yetəri qədər geniş olan; Alışqan və ya toksik maddələrin mövcud olma ehtimalı; Oksigen çatışmazlığı olan mühit; Oksigenlə zənginləşmiş mühit; Bərk cisimlərin və ya mayelərin içəri keçməsi; Həddən artıq eksterminal temperaturun mövcud olduğu yerlər.
Hər il dünyada müxtəlif istehsalat sahələrində mürəkkəb qurğulardan tutmuş saxlanma çənlərinədək qapalı sahələrdə çoxlu sayda insan tələf olur. Bundan əlavə, bir çox insan da ciddi xəsarət alır. Ölənlərin sırasına təkcə qapalı sahədə ç Daha ətraflı
Qapalı sahədə bir çox təhlükələr mövcud olur. Bu təhlüklərdən biri də Oksigenin (O2) az və ya çox olması,  zəhərli (toksik) və tez alışan (yanıcı) qazların mövcud olmasıdır. Qapalı Sahədə insanın işləməsi üçün təhlükəsiz atmosferin olması çox önəmlidir. Oksigen və digər qazların səviyyəsi qəbul olunan səviyyədə saxlanılmalı və daima nəzarət olunmalıdır. Bunun üçün qapalı sahədə qaz testinin | sınağının aparılması tələblərə daxildir. Qaz testi yalnız o sahədə təlim keçmiş səlihiyyətli şəxslər tərəfindən aparılmalıdır. 
 
Qaz testi / Sınağı dedikdə nə başa düşülür?
Qaz testi oksigeni, zəhərli və tezalışan qazları özündə ehtiva edir Təhlükəsiz iş sisteminin ayrılmaz hissəsi hesab olunur Ətraf mühitin təhlükəli atmosferdən mühafizə olunduğunu təsdiqləyir.
 
Qaz testi nə üçün hə Daha ətraflı
Kursun Məqsədi: Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrə Nəzarət (COSHH) tələbləri barəsində işçiləri məlumatlandırmaq. 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Təhlükəli maddələrlə işə cəlb ediləcək bütün personallar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz: 
Təlükəli maddələrlə davranış və tələbləri Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi üçün görülən nəzarət tədbirləri
Mövzular: 
Giriş Əsas terminlərin izahı Yerli, Benəlxalq qanunvericilik və tələblər Əsas təhlükə kateqoriyaları Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrin təsnifatı (növləri) Təhlükənin insana vurduğu fiziki təsir Təhlükəli Maddələrə məruz qalma Təhlükəli Maddələrin sağlamlığa vurduğu zərərlər İş mühitində təhlükəli maddələrin müə Daha ətraflı
Bütün tikinti sahələrində baş verən ölümlərin üçdə biri hündürlükdən yıxılma ilə əlaqədardır. Hündürlüklə əlaqədar olaraq çoxlu sayda sənayedə insan ölür və yaxud ciddi xəsarət alaraq ömürlük şikəst qalması ilə nəticələnir.  
Kursun Məqsədi: Hündürlükdə işləyən işçilərə işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsinin metod və üsullarının öyrədilməsidir.  
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hündürlükdə işləri həyata keçirən bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur.    
Mövzular: 
Giriş Hündürlük nədir - əsas terminlərin izahı Hündür yerlərdə görülən işlərə qoyulan tələblər               Yüksəklikdə görülən işlər üzrə səla Daha ətraflı
Kursun Məqsədi: 
İşin icrasına icazə sistemi nə demək olduğu barədə ümumi anlayışa malik olmasını təmin etmək; Xüsusi bir iş üçün lazım olan icazə növünün müəyyən edilməsinə yardım etmək; Risk səviyyəsinə müvafiq sənəd növlərinin istifadəsi üzrə tələbləri müəyyən etmək; İcazə sistemində iştirak edən şəxslərin rol və öhdəliklərini müəyyən etmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  İşin İcrasına İcazə Sisteminə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Mövzular: 
Giriş İşin İcrasına İcazə Sistemi üzrə cəlb olunmuş səlahiyyətli şəxslərin vəzifə öhdəlikləri Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə, Ehtimal və Ciddilik) Təhlükənin aşkar edilməsi və Riskin qiymətləndirilməsi Risklərin qiymətləndirilməsini həyata keçirməkdə məqsəd Nəzarət tədbirlərinin  iyerarxiyası Enerji Daha ətraflı
İşin Təhlükəsizlik Sistemləri iş tapşırığı ilə bağlı təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi üçün sistematik olaraq tapşırığın yoxlanılmasından irəli gələn bir formal prosedurdur . Bu sistem iş tapşırığı və eləcə də tapşırığın icra edildiyi ətraf mühitlə bağlı hər hansı təhlükəni sistematik olaraq müəyyənləşdirir və nəzarət edir.
Bu Təlim Proqramının məqsədi - İşi icra etmək səlahiyyəti almış rəhbərlərin (İcraçı Rəhbər) (PERFORMING AUTHORITY - PA) öz vəzifələrini təhlükəsiz və səmərəli şəkildə icra etmək üçündür.
Mövzular: 
Giriş / Tanışlıq Fövqəladə Hallar zamanı tədbirlər Əsas terminlərin izahı Yerli, Benəlxalq qanunvericilik və tələblər Qızıl Qaydalar  İşin İcrasına İcazə Sistemi üzrə cəlb olunmuş səlahiyyətli şəxslərin vəzifə öhdəlikləri Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə, Ehtimal və Ciddilik) Təhlükənin a Daha ətraflı
Əllə Yükdaşıma Nədir?
Əl ilə yük daşıma bədən qüvvəsindən istifadə edərək yükün yerindən tərpədilməsi və ya saxlanılmasıdır. Yükü əl və ya bədənin digər bir hissəsi ilə daşımağa və ya saxlamağa aşağıdakılar daxildir: 
qaldırma və yerə qoyma itələmə və dartma daşıma və yerindən tərpətmə yükün məqsədyönlü şəkildə yerə atılması və ya düşməsi  yüklə hərəkət etmək
İş yerində baş verən qəzaların böyük əksəriyyətinə yüklərin əllə daşınması səbəb olur. Bu səbədən də düzgün yük qaldırma texnikasına əməl olunmaması səbəbindən onurğa sütunu, kürək əzələləri və bağların zədələnməsinə,  əzələ gərilməsi və oynaqların yeyilməsinə, qarın yırtığı, amputasiya, əzilmiş əzalar və daha ağır qəzalara ölümlə nəticələnə biləcək qəzalara gətirib çıxarır. “G&I Consulting Group” Yerli və Beynəlxalq Standartlara (Əllə Yükd Daha ətraflı
Kimlər üçün nəzərdə tutulub: Supervayzerlər, menecerlər, təhlükəsizlik üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə məsul olan şəxslər, inzibati və texniki işçilər.
Məqsəd: Hadisələrin araşdırılmasında iştirak edən səlahiyyətli şəxslərin bilik və bacarıqlarının artırılması və inkişaf etdirilməsi.
Kursu bitirən dinləyicilər aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:
Riskin qiymətləndirilməsi Qanunvericiliyin tələbləri Araşdırma və məruzə etmə
Mündəricat:
Giriş Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi Qəzaların Təsnifatı Yerli və Beynəlxalq Qanunvericilik Hadisələrin Məruzə Olunması Araşdırmanın İlkin Zəruri Tələbləri Araşdırmanın Səviyyəsinin Müəyyən Edilməsi Müsahibə Prosesi Təhlil (Analiz) Prosesi Əsas və kök səbəblərin təhlili (Immediate Causes & Root Causes)  Tədbirlər Yekun Məruzə Qiymətləndirmə
Kursun Müddəti:  2 ( Daha ətraflı
İş yerlərində Kəsmə / Cilalama avadanlıqlarından istifadə edərkən bir çox xəsarətlərə və ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrə gətirib çıxarır. Bu bir çox hallarda istifadəçilərin yetərincə məlumatlı olmamasından və davranış qaydalarını pozmaları səbəbindən baş verir. Bu kursa göndərilmiş iştirakçılar daşına bilən və ya stasionar cilalayıcıdan istifadə edərkən məsuliyyət və öhdəliklərini bilmələrini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Təlimin məqsədi: Cilalama və Kəsmə çarxlarının təhlükəsiz istifadəsi, quraşdırılması, saxlanılması və daşınması üçün lazımı məlumatlarla təmin etmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  daşına bilən və ya stasionar cilalayıcıdan istifadə etməyi nəzərdə tutulmuş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daha ətraflı:  
Cilalayıcıdan istifadə edən və ya is Daha ətraflı
Biz inanırıq ki, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik düzgün idarə olunduğu təqdirdə iş yerində bədbəxt hadisələrin, xəstəliklərin və qəzaların qarşısını almaq mümkündür.
Ofis işçiləri iş sahəsindəki Təhlükəsizlik və Sağlamlıq prosesində mühüm rol oynayır. Ofis işçilərinin də Təhlükəsilik qaydaları ilə məlumatlı olması çox vacibdir. 
 
Təlimin məqsədi:  Ofis işçilərinin təhlükəsizliklə bağlı bilik və bacarıqlarının artırılması
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Ofisdə çalışan bütün işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdir.    
Mövzular: 
Giriş Ofislərdə təhlükələr və risklər İş yerində Yanğın təhlükəsizliyi təxliyyə / Evakuasiya Planı Nəzarət tədbirləri (Təhlükəsizlik Nişanları) Sürüşmə, ilişmə və yıxılma halları   Erqonomik təhlükələr Optimal oturuş və duruş Əllə Daha ətraflı
Yanğın və partlayış həyat və tikililər üçün böyük təhlükə yaradır, lakin bir çox hallarda onun qarşısını almaq mümkündür və ya yanma nəzəriyyəsi və yanğının yayılma üsulları düzgün qiymətləndirilərsə ziyan azaldıla  bilər. Hər bir iş yerində Yanğınla bağlı mübarizə yolları haqqında məlumatlı olması riskləri azaltmış olar. Yanğınla ilkin mübarizə Yanğın Nəzaritçilərinin üzərinə düşən ən böyük öhdəliklərdən biridir.   
 
Kursun Məqsədi: Yanğınla mübarizəyə cəlb olunmuş Nəzaritçilərin bilik və bacarıqlarının artırılması.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxsin vəzifələrini icra etmək üçün seçilmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:
Qanun Daha ətraflı
Bir çox tikinti sahələrində Qazıntı İşləri (xəndək qazıntıları) aparılır. Qazıntı işləri ilə bağlı bir çox təhlüklər mövcuddur. Bu təhlükələrə torpaq uçqunları, oksigen yetərsizliyi, boğulma və s. təhlükələr daxildir. Torpaq uçqunları qorxulan ən böyük ölüm riskini meydana gətirən təhlükələr başındadır.  Bu təhlükələrə qarşı Riskin qiymətləndirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi tələb olunur. “G&I Consultintg Group” sizə Qazınıtı Təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimdə iştirak etməyi təklif edir.
     
Kursun Məqsədi: Qazıntı işlərinin təhlükəsizliyi üçün lazımlı hesab olunan ehtiyat tədbirlərini görülməsi barəsidə məlumatlandırmaq. 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Qazıntı işləriniə cəlb edilə biləcək bütün personal üçün nəzərdə t Daha ətraflı
Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxs (Standby Man) kimidir və onun rol və öhdəlikləri nədir?
Qapalı sahədə bir çox təhlükələr mövcuddur. O təhlükələrin qarşısını alınması üçün işlər səlahiyyətli, təcrübəli və təlim keçmiş şəxslər tərəfindən görülür. Səlahiyyətli şəxslər arasında  Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxsin çox böyük rol və öhdəlikıəri vardır. O səbədən də onun yaxşı təlimatlandırılmasına ehtiyac duyulur. Əgər Qapalı sahədə nəzarətçi şəxs kimi işləməniz üçün təklif etdiyimiz təlimdə iştirakınız cavibdir.
 
Kursun Məqsədi:  Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxs (Standby Man) kimi fəaliyyət göztərəcək şəxslərin rol və öhdəlikləri haqqında məlumat vermək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Qapalı Sahədə Nəzarətçi şəxs (Standby Man) kimi fəaliyyət g&oum Daha ətraflı
“G&I Consultintg Group" fərdi və koorporativ müştərilərə Yerli və Beynəlxalq standartlar əsasında hazırlanmış "SƏTƏM haqqında ümumi məlumatlandırma" mövzusunda təlimin keçirilməsini təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: “SƏTƏM” sahəsində işçiləri ümumi məlumatlandırmaq (maarifləndirmək).
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər kəs üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).
 
Təlimi bitirən iştirakçılar aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:
SƏTƏM siyasəti və qaydalarına necə əməl edilməsini Sağlamlıqla və təhlükəsiliklə bağlı rol, öhdəlik və məsuliyyəti dərk etmək İş yerinizdə, gündəlik həyatınızda baş verə biləcək təhlükələr, onların müəyyənləşdirilməsi Ehtimal olunan risklərin praktik cəhətdən aşağı Daha ətraflı
Təlimin məqsədi:
"Təhlükəsizlik Mədəniyyəti" anlayışı haqqında məlumatlandırmaq; İnsanlarda Təhlükəsizlik Mədəniyyəti formalaşdırmaq; Qəzaların qarşısının alınmasında "Təhlükəsizlik Mədəniyyətinin" əhəmiyyətini izah etmək; Qarşılaşa biləcək riskləri düzgün dəyərləndirərək təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələrinə nail olmaqdır.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər, ustalar və fəhlələr).
Mövzu:
Giriş, Təlimin məqsədi və Təlimin gündəliyi Fövqəladə hallar zamanı idarə olunma (Yanğınla ilkin mübarizə) Əsas terminlərin izahı (Risk, Təhlükə və Riskin qiymətləndirilməsi) Ehtiyaclar İyerarxiyası / Piramidası , Qəza Piramidaları (Nəzəriyyəsi –Silsilələri) Qəza Xərcləri (birbaşa və dolayı xərclə Daha ətraflı
  Təlimin məqsədi:
Asbestin nə olduğunu müəyyən etməli; Asbestə harada rast gəlindiyini təsvir etməli; Sağlamlıqla bağlı təhlükələri izah etməli; Özlərini və iş yoldaşlarını asbestlə bağlı təhlükələrə qarşı necə qoruyacaqlarını göstərməli;
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).
Mövzu:
Giriş Məqsəd və anlayışlar Qanunvericilik və digər tələblər Asbest nədir, Asbest Lifli Minerallar Asbestin növləri və tarixi Asbest təhlükəsinin olduğu sahələr Asbestlə bağlı Gigiyena Standartları və havanın monitorinqi Asbestin təsirinə məruzqalmanın sağlamlığa təsiri Asbestin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi Asbestin Qeydiyyat Jurnalı Asbestin əlamət və simptomları  Asbestin aşkar edilməsi və monitorinqi Asbestin tə Daha ətraflı
Təlimin məqsədi: 
SÜTMN maddələrindən çirklənmənin təsirlərindən xəbərdar olmaq;  Zərərli maddələrlə bağlı risklərin azaldılması və ya aradan qaldırılması üçün tələb olunan nəzarət tədbirlərindən xəbərdar olmaq; Qiymətləndirmənin hazırlanmasında məlumat toplamağı bacarmaq;  Müvafiq sənədlərin tam nümunələrini və toplanmış məlumatı müqayisə edə bilmək; Nəticələr əsasında qərarlar qəbul edə bilmə və yerində nəzarəti həyata keçirmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Hər bir işçi üçün (Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər,  SƏTƏM üzrə vəzifəli şəxslər/məsləhətçilər, inzibati və texniki işçilər).
Təlimi bitirən iştirakçılar aşağıdakı bacarıqları əldə edəcəklər:
İşdə SÜTMN qiymətləndirmələrini effektiv yerinə yetirmək və məlumat toplamaq üçün nümayəndələri bilik və bacarıqları ilə təchiz edəcəkdir Daha ətraflı
Təlimin məqsədi: 
Düzgün əl ilə yük qaldırma və ağır əşyaların daşınması biliklərini çoxaltmaq; Səhv yükqaldırmanın nəticələrini nəzərdən keçirmək; Səhv əl ilə yükqaldırma prosesi nəticəsində xəsarət riskini azaltmaq üçün yerinə yetirilə biləcək yoxlamaların aparılması.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Yüklərin əllə daşınmasında iştirak edən hər kəs.
 
Mövzu:
Giriş Məqsəd və Anlayışlar Əl ilə yükqaldırma Qanunları və Müvafiq Qanunvericilik Əllə Yük Daşıma Əməliyyat barədə Nizamnamə 1992- ci il. (Manual Handling Operations Regulations 1992) Əllə Yük Daşıma Əməliyyatları üzrə Qiymətləndirmə aparan Şəxsin Öhdəlikləri Əllə Yükqaldırma Qaydaları / Düzgün yük qaldırma texnikası Təhlükəsiz Şəkildə Yükqaldırma Əllə Daşıma İşlərinin Qiymətləndirilməsi  Qəza statistikası Yüklərin əllə daşınması i Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" Elektrik və Mexaniki Enejisinin Təcrid olunması (Qıfıllama (Kilidləmə) və  Yarlıqvurma) | Electrical Energy Isolation LOTO (Lock Out Tag Out) üzrə təlim təklif edir.
  Daha ətraflı
Upon completion of the lesson, participants will be able to: 
Identify the characteristics of Hydrogen Sulfide.  Identify the symptoms due to H2S Exposure. List the PPE required during an Hydrogen Sulfide outbreak. Identify Actions to be taken in case of exposure. Identify action to be taken in case of an emergency due to H2S exposure.
 
 Course Contents
Introduction Terms / What is the Hydrogen Sulphide? Where might you find Hyou find H2S? Characteristics of H2S / How is H2S Formed? / Properties of H2S The Hazards Health Effects / Effect of Hydrogen Sulphide on human How does H2S affect individuals?  Toxicity of H2S Toxicity table Detection  H2S Precautions Safety Measures  Protection / Rescue & First aid Protective Breathing Apparatus  Assessment Daha ətraflı
  "G&I Consulting Group" yerli və Beynəlxalq Qanunvericiliyin tələbi əsasında "Elektrik Təhlükəsizliyi" haqqında təlim təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən mütəxəssilərin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar Qaydaları, Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları və Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən hər kəs üçündür.
 
Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.
 
Kursun mövzuları: 
Giriş / Təqdimetmə İş yerində elektrikdən istifadə ilə əlaqədar risklər və təhlükələr Elektrik Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" yerli qanunvericiliyin tələbi əsasında "1000 Voltadək və 1000V-dan yuxarı olan Elektrik Qurğularının İstimarında Təhlükəsizlik Texnikası Qaydaları" haqqında təlim təklif edir. 
 
Təlimin məqsədi: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən mütəxəssilərin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar Qaydaları, Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları və Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən hər kəs üçündür.
 
Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.
 
Kursun mövzuları: 
Giriş / Təqdimetmə Fövqəladə Hal Daha ətraflı
Qaldırıcı şkivlər və kanatların istifadəsi üçün Təhlükəsizlik Texnikası.
 
Yüklərin taxtabəndlərdən, strukturlardan, təmir platformalarından  və estakadalardan qaldırılması və taxtabəndlərə, strukturlara, təmir platformalarına və estakadalara endirilməsi üçün qaldırıcı şkivlər və kanatların quraşdırılması və istifadəsi.
 
Course plan:
Legislation Types of Gin Wheel and Assembly Inspection of Gin Wheel Types of Rope and Inspection Fitting to a Scaffold Working Area and PPE Tying of Knots Planning of the Lifting and Lowering Loads Practical Assessment Evaluation Daha ətraflı
Azot Təhlükəsizliyi Təlimi
 
Təlimin məqsədi:  Azot haqqında məlumat vermək
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Azotla bağlı işlərdə çalışan hər bir işçi üçün.
 
Mövzu:
Giriş Məqsəd və anlayışlar Azot (N2) nədir  Azotun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri Maye Azot Azotun istifadəsi Azot Sınağı Prosesi Təhlükələr və Ehtiyat tədbirləri Daşınması və saxlanılması Risklərin qiymətləndirilməsi və İşə İcazə Nəzarət tədbirlərini tətbiq olunması Azotla boğulma zamanı İlkin Yardım Təlimin qiymətləndirilməsi
Kursun Müddəti:  3 saat 
Lazım olan iştirakçı sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 15 nəfər
Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dili
Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.  Daha ətraflı
Təlim kursunun qısa təsviri 
Qazlar iş yerlərində əsas təhlükələrdən biridir. Onların miqdarına və ya səviyyəsinə nəzarət edilməsə bu iş yerlərində zəhərlənmə, boğulma və ya partlayış hallarına gətirib çıxara bilər. Ona görə də oksigen və digər qazların səviyyəsi qəbul olunan səviyədə saxlanılamalı və onlara daima nəzarət olunmalıdır.
 
Təlimin məqsədi 
Təhlükəli atmosferi təşkil edən partlayıcı,alışan,zəhərli, boğucu qazlar, onların növləri, əsas xüsusiyyətləri, oksigenin azlığı və çoxluğu və bunların səbəb olduğu təhlükələr, bu təhlükələrin risklərinə nəzarət tədbirləri barədə məlumatlandırmaq Qapalı sahə, onunla bağlı və digər ərazilərdə qaz testini və ya yoxlamasını necə aparmaq İş yerlərində qaz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün işin təhlükəsizlik sisteminə riayət etmək barədə məlumatlandırmaq
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub 
 İş yer Daha ətraflı
Bu kurs SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) sahəsində çalışan və bu sahədə peşəkar karyera qurmaq arzusunda olan HƏR KƏS (0-dan başlayanlar) üçün nəzərdə tutulur.
 
NEBOSH, IOSH və Yerli qanunvericiliyin tələbləri əsasında hazırlanmış 10 Təlim modulundan ibarət olan bu kurs peşəkarlar tərəfindən tədris olunur. 
 
KURSDAN ƏLDƏ EDƏCƏKLƏRİNİZ:
SƏTƏM sahəsində nəzəri və praktiki bilik/bacarıqlar; Yerli və Beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri və standartlarının praktiki öyrənilməsi; İş yerlərində SƏTƏM İdarəetmə (HSE Managment System) sisteminin qurulması və idarə olunması; İş yerlərində SƏTƏM Auditlərinin,  Yoxlamaların (təftiş/inspection) və monitorinq işlərinin aparılması; İş yerlərində Təhlükələrin müəyyən olunması və Riskin qiymətləndirilməsi; SƏTƏM sahəsində sənədləşmənin tərtib olunması və vəzifə öhdəliklərinin öyrən Daha ətraflı
“G&I Consulting Group” “QİDA TƏHLÜKƏSİZİLİYİ”  | Food Safety  üzrə 2-ci və 3-cü səviyyəli təlim kursları keçirir.
Təlim aşağıdakı Beynəlxalq Standartlar və Programlar əsasında keçirir:
Böyük Britaniyanın Qida Standartları Agentliyi - “Food Standards Agency” UK “Chartered Institute of Environmental Health (CIEH)” “Food Safety” standartı  “NSF International” Food Safety Programı     ISO 22000 Food Safety Management. Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkialtının “Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Standartı” Qida Məhsullarının Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemi (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  İctimai İaşə xidmətində (Qida sənayesində | qida tədarükündə) çalışan və bu sahədə peşəkar kary Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" Təlim Mərkəzi "Əməyin Mühafizəsi üzrə Yerli Qanunvericiliyin tələbləri" mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Müəssisədə Əməyin Mühafizəsi üzrə işlərin təşkilinin yerli qanunvericiliyin tələbləri əsasında necə aparılması haqqında məlumatlandırmaq. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, SƏTƏM Mütəxəssisləri, SƏTƏM Təlimçiləri, İşə götürənlər və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra Müəssisədə əməyin mühafizəsi üzrə işlərin təşkilini yerli qanunvericilik əsasında necə aparılmasının öyrənəcəksiniz. 
İştirakçılara Əməyin mühafizəsi norma və qaydalarını Azərbaycan Respubli Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" Təlim və Konsultasiya Mərkəzi "Dağılma və Sızma zamanı Davranış" (Dağılma və Sızma Hallarının aradan qaldırılması) (Oil & chemicals Spill Response) mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: İş yerində Təhlükəli Maddələrin sızması və dağılması zamanı davranış qaydaları haqında bilik və bacarıqlarla təmin etməkdir.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Sızma və dağılma zamanı xilasetmə işlərinə cəlb olunmuş komandanın üzvləri və hər kəs.
 
Mövzular: 
Giriş Təhlükəli Maddələr haqqında məlumat Təhlükəli Maddələrin təsnifatı Təhlükəli Maddələrin dağılmasının təhlükələri və simptomları Təhlükəli Maddələrin dağılmanın səbəbləri Təhlükəli Maddələrin dağılmasının qarşısının alınması Təhlükəli Maddələrin dağılması və sızması zamanı planlaşdırma  Qanunverici Daha ətraflı
"G&I Consulting Group" Təlim və Konsultasiya Mərkəzi  "Avtomobilin Təhlükəsiz idarə olunması" mövzusunda nəzəri və praktiki təlim kursları elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Təhlükəsiz idarəetmə bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İri həcmli yük və avtobus idarə edən sürücülərdən başqa bütün sürücülər.
 
Təlim 2 hissədən ibarətdir: Nəzəri və Praktiki (əməli)
 
Mövzular: 
1-ci gün
Giriş Qanunvericilik Sürücülər üçün vacib seçim Sürücünün vəziyyəti Dağınıq fikir Sürət rejimi Təhlükəsiz distansiya Avtomobildə təhlükəsizlik sistemləri Avtomobilə baxış Hərəkətə başlayarkən İdarəetmə Yekun       Nəzəri hissənin Qiymətləndirilməsi
2-ci gün
Praktiki hissənin keçirilmə Daha ətraflı
Son dövrlər ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində tələblərin artması və eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici təşkilatların ekologiya sahəsində yerinə yetirdikləri tədbirlərin icrası SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir şəxsdə bilməsi vacib olan öhdəliklər yaratmışdır. Bunu nəzərə alaraq "G&I Consulting Group" Təlim Mərkəzi  Ekologiya və Ətraf mühitin mühafizəsi barədə təlim kursları elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən və o cümlədən ekologiya sahəsinə marağı olan şəxslərdə ətraf mühitin mühafizəsinə dair bilik və bacarıqlarının artırılması, ətraf mühitə olan münasibətin yaxşılaşdırılmasıdır.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: SƏTƏM sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər, iş icraçıları, tələbələr.
 
Mövzular: 
Giriş Ekologiya haqqında ümumi məluma Daha ətraflı
Qapalı Sahə Nədir?
Hər il dünyada müxtəlif istehsalat sahələrində mürəkkəb qurğulardan tutmuş saxlanma çənlərinədək qapalı sahələrdə çoxlu sayda insan tələf olur. Bundan əlavə, bir çox insanda ciddi xəsarət alır. Ölənlərin sırasına təkcə qapalı sahədə çalışanlar deyil, həmçinin onları xilas etməyə çalışan, lakin xüsusi təlim keçməmiş və müvafiq avadanlığa malik olmayan şəxslər (60%-dək) də daxildir. Təhlükəsiz İş Sisteminin tələblərinə görə Qapalı Sahədə işləri icra etmədən öncə Fövqəladə Hallar zamanı Xilasetmə planı (Təxliyyə planı) hazırlanmalı və Xilasetmə işləri yalnız təlim keçmiş işçilər tərəfindən həyatat keçirilməlidir.
 "G&I Consulting Group" sizlərə nəzəri və praktiki olaraq Qapalı Sahədən Xilasetmə (Confined Space Rescue) Təlimi təklif edir. 
 
Təlimin Məqsədi: Qapalı Sahədə xilasetmə işlər Daha ətraflı
“G&I Consulting Group” yerli və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "Təhlükəli və zərərli yüklərin (maddələrin) daşınması və saxlanılması" mövzusunda təlim təklif edir. 
“Transportation, Storage and handling of Dangerous goods”
 
Kursun Məqsədi: Təhlükəli yüklərin daşınması və saxlanması və istifadəsi zamanı insanlara və ətraf mühitə dəyə biləcək zərərin qarşısının alınması haqqında maarifləndirmək.
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:  Təhlükəli yüklərin daşınması və saxlanılmasında iştirak edən hər kəs. 
 
Mövzular: 
Giriş Təhlükəli yüklər və təsnifatlar Sağlamlıq üçün Təhlükəli Maddələrin təsnifatı (növləri) Yerli və Beynəlxalq qanunvericilik Təhlükəli yüklərin daşınması zamanl risklər və nəzarət tədbirləri İş mühitində təhlükəli maddələrin m Daha ətraflı
“G and İ Consulting Group” Təlim Mərkəzi  "Mühafizəçilər üçün Təlim kursu" ( Basic Security Training Course) təklif edir.  Təlim Mühafizə sahəsində peşəkar mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur. 
 
Təlimin Məqsədi: Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarınının (Mühafizəçilərin) «Təhlükəsizlik» sahəsində bilik və bacarqılarının artırılmasıdır.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Mühafizə sahəsində çalışan və bu sahədə çalışmaq istəyən heyət üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Əldə olunacaq nəticələr: Bu kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakı bacarıqlara nail olacaqlar:
Mühafizə xidmətinin fərdi və korporativ vəzifələrini və öhdəliklərini anlamaq Obyektlərin, binaların, ofislərin və digər ərazilərin mühafizəsi üsullarını anlamaq Şirkətin Daha ətraflı
“G&I Consulting Group” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "İlk tibbi yardım" mövzusunda təlim təklif edir.  
 
Təlimi “International First Aid Management" və "American Heart Association (AHA) Standard”ları əsasında nəzəri və praktiki keçirilir. 
 
Təlimin Məqsədi: 
Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq  Peşəkar həkim gələnə qədər hadisə yerində yaralıya (xəsarət almış şəxsə ) ilk tibbi yardımın göstərilməsi bacarıqlarını öyrətmək. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Tibbi yardım komandası gələnə qədər zərərçəkmiş insanı həyatda saxlamağın zəruri olduğu şəraitdə müvafiq yardımın göstərilməsi ü&c Daha ətraflı
"G and İ Consulting Group" Təlim Mərkəzi "İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması" mövzusunda təlim elan edir. 
 
Təlimin məqsədi: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 217-ci maddəsinə əsasən istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsinin və uçota alınmasının qaydası necə araşdırılır və aparılır.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: İnsan Resursları üzrə mütəxəssislər, Əməyin Mühafizəsi işlərinin təşkili üzrə məsul şəxslər, SƏTƏM Mütəxəssisləri, SƏTƏM Təlimçiləri, İşə götürənlər və bu sahədə biliklərə sahib olmaq istəyən hər kəs.
 
Təlim kursunu bitirdikdən sonra Müəssisə ərazisində və istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsinin və uçota alınmasının qaydası necə araşdırılır və aparılmasının öyrənəcəksiniz.  Daha ətraflı
“G and İ Consultintg Group" Təlim Mərkəzi Beynəlxalq İOSH Təhlükəsiz İdarəetmə  / IOSH Managing Safely course (version 5.0) kursu elan edir. 
 
“G&I Consultintg Group"  Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İnstitutu (Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)” tərəfindən rəsmi Təlim Təminatçısı (Approved Training Provider - 4289) olaraq təsdiqlənmiş və Lisenziya almışdır.
 
Kurs Əməyin Mühafizəsi (Təhlükəsizliyi) sahəsində çalışan Menecerlər (rəhbərlər), Supervayzerlər, Qrup rəhbərləri və Məsləhətçilər (advisorlar) üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Beynəlxalq İOSH sertifikatı əldə etmək üçün İngilis dilini bilməyiniz vacib deyil.  Kurs və imtahan Azərbaycan dilində keçirilir.
 
 
Modullar:  
 
      Modul 1. Təhlükəsiz İdar Daha ətraflı
“G&I Consulting Group” Təlim Mərkəzi yerli (FHN təsdiqli) və Beynəlxalq standartların tələbləri əsasında "İlk tibbi yardım" mövzusunda təlim təklif edir.  
 
Təlimin Məqsədi: 
Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq  Peşəkar həkim gələnə qədər hadisə yerində yaralıya (xəsarət almış şəxsə ) ilk tibbi yardımın göstərilməsi bacarıqlarını öyrətmək. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Tibbi yardım komandası gələnə qədər zərərçəkmiş insanı həyatda saxlamağın zəruri olduğu şəraitdə müvafiq yardımın göstərilməsi üçün səfərbər edilə biləcək işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Mövzular: 
İlk yardımın məqsədləri İlk Yardımın tə Daha ətraflı
Təlimin məqsədi: 
Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq  Peşəkar həkim gələnə qədər hadisə yerində yaralıya (xəsarət almış şəxsə ) ilk tibbi yardımın göstərilməsi bacarıqlarını öyrətmək. 
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Tibbi yardım komandası gələnə qədər zərərçəkmiş insanı həyatda saxlamağın zəruri olduğu şəraitdə müvafiq yardımın göstərilməsi üçün səfərbər edilə biləcək işçi heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Kursun mövzuları: 
 
1-ci gün
Giriş / Təqdimemə Fövqəladə Hallar zamanı davranış qaydaları İlk yardım nədir? 2-ci səviyyəli İlk yardım çantası ilə tanışlıq İlk Yardımın məqsədi Sadə gigiyenik tədbirlər Qanla keçən xəstəliklərdən q Daha ətraflı