İSO Standartlarının qurulması | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 

"G&I Consulting Group" müəssisələrdə ISO (International Organization for Standardization) 9001:2015, ISO 14001:2015  ISO 45001:2018 Standartlarının tələbləri əsasında idarəetmə sistemlərinin qurulması və tətbiq olunması üçün məsləhət (konsaltinq) xidmətlərini təklif edir. 

 

İdarəetmə sistemlərinin qurulmasına daxildir:

  • Müəssisənin təşkilati strukturunun hazırlanması
  • Daxili nəzarət sisteminin təşkili
  • Vəzifə peşə təlimatlarının hazırlanması
  • İSO tələblərinə əsasən sənədlərin hazırlanması və tətbiq olunması
  • İşçilərin maarifləndirilməsi
  • Monitorinqlərin aparılması
  • Daxili auditin aparılması
  • Xarici audit zamanı köməklik göstərilməsi