İSO Standartları

  "G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi İSO Standartları üzrə aşağıdakı mövzularda təlim kursları həyata keçirir:

 

 

    ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi | Quality Management Systems  

 

    ISO 14001:2015 Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi | Enviromental Management Systems 

 

    ISO 45001:2018 Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi | Occupational Health and Safety Management Systems 

 

    ISO 22000: 2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi | Food safety management systems 

 

    ISO 19011: 2018 İdarəetmə sistemlərində auditin keçirilməsi | Auditing management systems 

 

    ISO 17025:2017 "Sınaq (test) və Kalibrləmə Laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə dair ümumi tələblər" ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

 

   

 "G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi ISO 9001:2015  Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi (ISO Quality Management Systems) təlimi elan edir.
 
Təlimin məqsədi: 
ISO 9001:2015 Standartının şərh edilməsi Bu standarta gətirilən yeniliklərin izahı Bu standartın tərkib hissələrini anlamaq Bu standartı tətbiq etmək məqsədilə onun tələblərini müəyyənləşdirmək
 
Mövzular:
Giriş.  Struktur və terminologiya Keyfiyyət İdarəetmə sistemi nədir? ISO 9001:2015 “Keyfiyyət idarə etmə sistemi standartı” Maddə 4 Təşkilatın Konteksti Maddə 5 Liderlik və işçilərin iştirakı Maddə 6 Planlaşdırma Maddə 7 Resurslar Maddə 8 Fəaliyyət Maddə 9 Performansın qiymətləndirilməsi Maddə 10 Yaxşılaşdırma
 
Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili
İştirakçı sayı: Minimum 6 nəfər – maksimum 10 nəfər
Təlimin müddəti: 3 gün
  ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi ISO 45001: 2018 "Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisitemləri” (ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems) təlimi elan edir.
 
İştirakçılar:
Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi tətbiq olunan şirkətin rəhbər işçiləri və mütəxəssisləri; SƏTƏM  mütəxəssisləri; Sağlamlığın qorunması və əməyin təhlükəsizliyi sistemi ilə maraqlanan şəxslər: tələbələr, magistrlar, aspirantlar; Bu sahədə işləməyə başlayanlar.
 
Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 45001 beynəlxalq standartı haqqında məlumat vermək, OHSAS 18001 və ISO 45001 arasındakı və tətbiqindəki fərqləri çatdırmaq və standartın maddələrinin düzgün başa düşülməsi üçün şərh vermək.
 
Mövzular:
Giriş ISO 45001:2018. Sağlamlığın qorunması və əməyin təhl&uu ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi İSO 19011:2018 İdarəetmə sistemlərində auditin keçirilməsi (Auditing Management Systems) təlimi elan edir.
 
Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 19011 Beynəlxalq standartı haqqında məlumatlandırmaq, daxili auditin planlaşdırılması, uyğunsuzluğun aşkar edilməsi (sübutların toplanması), daxili audit sənədləşdirilməsinin təşkili və daxili auditindən sonra həyata keçirilən tədbirlər.
 
Mövzular:
Giriş ISO 19011 standartı barədə ümumi məlumat ISO 19011:2011 “İdarəetmə sistemlərinin auditi üzrə rəhbəredici göstərişlər” Auditlə bağlı sənədlər ISO 19011 Auditora qoyulan tələblər ISO 19011 Yerlərdə auditin  aparılmasına hazırlıq ISO 19011 Yoxlama vərəqələri ISO 9001:2015. Açılış toplantısı və auditin keçirilməsi ISO 19011 Audit müşahidələrinin formalaşdırılması ISO 19011 Yekun rəyin haz ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi ISO 22000: 2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi (Food safety management systems) təlimi elan edir.
 
Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 22000 Beynəlxalq standartı haqqında məlumatlandırma və maddələrin şərhi.
ISO 22000:2018 Standartının şərh edilməsi Bu standarta gətirilən yeniliklərin izahı Qida Təhlükəsizliyinin tərkib hissələrini anlamaq Bu standartı tətbiq etmək məqsədilə onun tələblərini müəyyənləşdirmək
 
Mövzular:
Giriş Qida təhlükəsizliyi nədir? ISO 22000:2018 “Qida təhlükəsizliyi idarə etmə standartı” Maddə 4 Təşkilatın Konteksti Maddə 5 Liderlik Maddə 6 Planlaşdırma Maddə 7 Resurslar Maddə 8 Fəaliyyət Maddə 9 Performansın qiymətləndirilməsi Maddə 10 Yaxşılaşdırma
 
Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili
İştirakçı sayı: Minimum 6 n ... Daha ətraflı
  "G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi İnteqrə olunmuş İdarətmə Sistemi (Integrated Management System) üzrə təlim kursları həyata keçirir:
 ISO 9001:2015  Quality Management Systems  |  Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi  ISO 14001:2015 Enviromental Management Systems |  Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi  ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems  |  Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi
 
İnteqrə olunmuş İdarətmə Sistemi təliminin məqsədi: Şirkətdaxili İnteqrə olunmuş ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərin qurulması, idarəetmənin planlaşdırılması və tətbiq edilməsi üçün iştirakçılara gərəkli bilikləri vermək və bu bilikləri təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Təlim Kursu proqramının məzmunu IRCA (International Register of Cer ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi "ISO 17025:2017 Sınaq (test) və Kalibrləmə Laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə dair ümumi tələblər" (ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) təlimi elan edir.
 
Təlimin məqsədi: 
ISO 17025:2017 Standartının şərh edilməsi Bu standarta gətirilən yeniliklərin izahı Bu standartın tərkib hissələrini anlamaq Bu standartı tətbiq etmək məqsədilə onun tələblərini müəyyənləşdirmək
 
Mövzular:
Giriş ISO 17025:2017 idarəetmə sistemi.   Struktur və terminologiya İSO 17025:2017 standartının əsas prinsipləri Ümumi tələblər Struktur tələbləri Resurslara olan tələblər Fəaliyyətə olan tələblər İdarəetmə sisteminə olan tələblər
 
Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili
İştirakçı sayı: Minimum 6 nəfər – maksimum 10 nəfər
... Daha ətraflı
Təlimin məqsədi: İştirakçılara ətraf mühiti idarəetmə sistemi və ISO 14001:2015 standartı ilə bağlı ətraflı məlumatın verilməsidir.
 
Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Əraf mühitin mühafizəsi üzrə Mühəndislər, Menecerlər, idarəetmə sistemləri üzrə məsləhətçi və auditorlar, ISO 14001:2015 standartını tətbiq etmək istəyən şəxslər, tələbələr, magistrlar və s.
 
 
Təlimin proqramı. Mövzular:
Giriş Əsas terminlərin izahı ISO 14001:2015 Ətraf Mühitin İdarəedilməsi standartı Təşkilati mühit Liderlik Planlama Resurslar İcra Performans Dəyərləndirmə Daxili audit Daimi Yaxşılaşdırma
 
Təlim müddəti: 2 gün 
 
Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili
 
Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara Sertifikat təqdim olunur. ... Daha ətraflı
"G&I Training Academy" Təlim Mərkəzi  ISO 37001 Rüşvət əleyhinə İdarəetmə Sistemi Standartı (Anti-Bribery Management System Standard)  təlimi elan edir.
 
Təlimin məqsədi: 
ISO 37001 Beynəlxalq standartı haqqında məlumatlandırma və maddələrin şərhi. Standartın tərkib hissələrini anlamaq Standartı tətbiq etmək məqsədilə onun tələblərini müəyyənləşdirmək
 
Mövzular:
İSO 37001 Rüşvət əleyhinə İdarəetmə Sistemi Standartına giriş Struktur və terminologiya ISO 37001 Rüşvət əleyhinə İdarəetmə Sistemi Standartının tətbiqi ISO 37001 Rüşvət əleyhinə İdarəetmə Sistemi Standartının tərkibi Maddə 4 Təşkilatın Konteksti Maddə 5 Liderlik  Maddə 6 Planlaşdırma Maddə 7 Resurslar Maddə 8 Fəaliyyət Maddə 9 Performansın qiymətləndirilməsi Maddə 10 Yaxşılaşdırma
 
Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili
İştirakçı sayı: Minimu ... Daha ətraflı