İSO Standartları üzrə Təlimlər

  "G&I Consulting Group" Təlim Mərkəzi İSO 9001:2015, İSO 14001:2015 və İSO 45001:2018 Standartları üzrə 

 

 • Daxili Auditor (Internal Auditor)
 • İnteqrə olunmuş idarətmə sistemi (Integrated Management System)
 • Standartlarının tətbiqi (Standards Implementation)
 • Ümumi məlumatlandırma (Standards Awareness) üzrə təlim elan edir.

 

 - ISO 9001:2015  Quality Management Systems  |  Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi

 - ISO 14001:2015 Enviromental Management Systems |  Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi

 - ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems  |  Peşə sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi

 - ISO 22000: 2018 Food safety management systems | Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi 

 

Təlimin Məqsədi

Bu Təlim Kursun məqsədi Şirkətdaxili İnteqrə olunmuş ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərin qurulması, idarəetmənin planlaşdırılması və tətbiq edilməsi üçün iştirakçılara gərəkli bilikləri vermək və bu bilikləri təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Təlim Kursu proqramının məzmunu IRCA (International Register of Certificated Auditors) Sertifikatlı Daxili İnteqrə olunmuş ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərin Təlimləri ilə əlaqədar olan qaydalar nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır.

Proqramın məzmunu:

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərin Keyfiyyət, Ətraf Mühit və Peşə sağlamlığı və Əməyin təhlükəsizliyi Terminləri

 • Keyfiyyət, Ətraf mühit və Peşə sağlamlığı və Əməyin təhlükəsizliyi İdarəetmə sistemlərinin tarixi və inkişafı

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 İdarəetmə Sistemlərinin təkmilləşdirilməsi

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 Standartlarının qurulması 

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018  İdarəetmə Sisitemlərinin Maddələrin ayrıca təfsilatı

 • İnteqrə olunmuş  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018  İdarəetmə Sisitemləri və Standartlar

 • Auditin xüsusiyytələri, anlayışı məqsədi və növləri

 • Vəzifə öhdəliklər

 • Auditə hazırlıq və Realizəsi

 • Yekun toplantı və nəticələrin müzakirəsi

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 Standartlarına əsasən Risklərin Qiymətləndirilməsi

 • Auditorların məsuliyyətləri, Şəxsi Atributları və Auditorun seçilməsi, Auditorun Sertifikatlaşdırma Sxemi

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 Standatların, Sistemlərin yaradılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması 

 • Sistemli yanaşma və ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 yeddi prinsiplərinə cavab verən proseslər.

 

Təlimlərin müddəti 

 1. Daxili Auditor  / Internal Auditor   -  3 gün
 2. Standartların tətbiq olunması  /  Standards Implementation -   3 gün
 3. İnteqrə olunmuş İdarəetmə sistemi /  Integrated Management System  -  5 gün
 4. Ümumi Məlumatlandırma / Standards Awareness -  1 gün

 

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan dili

Təlim Kursunu müvəffəqiyyətlə bitirən iştirakçılara “G&I Consulting Group” tərəfindən Sertifikat təqdim olunacaq.