Hüquq | Law

"G&I Consulting Group" Təlim Mərkəzi "Hüququ" | Law" mövzusunda təlimi kursları elan edir.

"G&I Consulting Group" Təlim Mərkəzi "Vergi Hüququ" / Tax Law" mövzusunda 35 saatlıq təlimi kursu elan edir. 
 
Mövzular:
 
Vergitutma ilə əlaqədar ümumi müddəalar -  3 saat
Vergi hüququ anlayışı. Vergi hüquq münasibətlərinin subyektləri Vergi qanunvericiliyi Vergitutmanın formaları Vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar.
 
 
Vergi öhdəliyi və onun yerinə yetirilməsinin hüquqi tənzimlənməsi -  3 saat
Vergi mükəlləfiyyəti və vergi öhdəliyi Vergi qanunvericiliyində vergi öhdəlikləri və növləri Vergilərin vaxtında ödənilməsi üzrə tələblər Vaxtında ödənilməmiş vergi borclarının məcburi alınması Artıq ödənilmiş vergilərin qaytarılması qaydaları
 
 
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi - 3 saat
Muzdlu Daha ətraflı