İnşaat müfəttişi | Civil inspection

İnşaat müfəttişi | Civil inspection  

İnşaat sahəsində tətbiq olunan beynəlxalq istinad standartlar. Beynəlxalq layihələrdə inşaat işlərinin təşkili və icrasi zamanı astm, aashto, aci, en kimi istinad standartlar və tətbiqi.

Iso standarti haqqında məlumat və kefiyyətin idarə olunmasi sistemi.

Tikintidə qazıntı,əks-doldurma və kipləşdirmə  işləri üzrə metodika və texniki spesifik tələblər.

Bünövrə və yeraltı komunikasiyalarının qazıntısı üçün tələb olunan metod və qaydalar.

Torpaq kipləşdirmə işləri.

Yoxlama, testlər və hesabatvermə

Beton və dəmirbeton işlərinin aparılma qaydaları

Beton materialı haqqında metodik göstəricilər.

Beton tərkibinin layihləndirilməsi və materialların

Düzgün seçilməsi qaydaları:

 

Beton istehsalı və qəbulu zamanı tələb olunan

Laboratoriya testləri

 

Müxtəlif konstruksiyaların betonlama qaydaları və buna

Nəzarət.

4.5   betona qulluq qaydaları.

4.6    isti və yaxud soyuq havalarda betonlama işlərinin acı

Standartı  üzrə aparılma qaydaları.

 

Betonda defektlərin müəyyən edilməsi və təmir işlərinin

Aparılması   metodları.

 

Qəlib növləri və qəlib quraşdırma işləri üçün tələb

Olunan qaydalar.

 

Armatur növləri və fiziki mexaniki xassələri.

4.10   qəlib, armatur və beton işləri zamanı inspeksiya

Qaydalari.

Tikintidə geniş yayılmış dəmir-beton payalar haqqında məlumat və buna dair test növləri.

6.    Ümumilikdə tikinti işləri zamanı dəyişikliklərin idarə

olunması.