SƏTƏM jurnalı

"G&I Training Academy"  "Sağlamlıq, Əməyin mühafizəsi, Texniki Təhlükəsizlik, Yanğın Təhlükəsizliyi" və s. sahələrdə yerli qanunvericiliyin tələbləri əsasında tələb olunan Jurnalların satışını və tərtib olunmasını həyatat keçirir. 

 

Jurnallar:

 

 ✅ Əməyin Mühafizəsi üzrə GİRİŞ təlimatı JURNALI. 

 

 ✅ İlkin, Təkrar (cari), Növbədənkənar və Birdəfəlik təlimatı JURNALI. 

 

 ✅ İşçilərin əməyinin mühafizəsi üzrə təlimatlandırılmalarının qeydiyyat və uçot JURNALI. 

 

 ✅ İstehsalatda bədbəxt hadisələrin uçot JURNALI. 

 

 ✅ İşçilərin Yağına qarşı Təlimatlandırma JURNALI. 

 

 ✅ İşçilərin Biliklərinin yoxlanılmasının qeyd oluması JURNALI. 

 

 ✅ İlk tibbi yardımın göstərilməsi qeydiyyat JURNALI. 

 

 ✅ Əmək şəraiti vəziyyətinin yoxlanılması JURNALI. 

 

 ✅ Əməyin Mühafizəsi üzrə görülən işlərin Uçotu JURNALI. 

 

 ✅ Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizlik haqqında Əmr JURNALI. 

 

 ✅ Fərdi Mühafizə Vasitələrinin və İşçi geyim formasının verilməsinin Təhvil və Qəbulunun Uçotu JURNALI. 

 

 

 

                                                                                       Nümunələr