Əsas SQL Bilikləri

Proqram haqqında

SQL hər bir data analitikası mütəxəssisinin bilməli olduğu mütləq dillərdən biridir. Bu təlim əsasən data təhlili zamanı ehtiyac duyulan verilənlər bazası və Strukturlaşdırılmış Sorğu Dili (SQL) üzrə təməl bacarıqları və alətləri öyrədir. Təlim proqramı ərzində sizlər sorğuların yazılmasını, məlumatları filtr edilməsini, məlumatların formatını dəyişməsino, bir çox mənbədən vahid mənbə kimi istifadə edilməsini, birdən çox cədvələ qoşulmağı, cədvəllərin əlavə və manipulyasiya edilməsini öyrədəcəksiniz.  Öyrəndiklərinizi real keys üzərində tətbiq etməyiniz üçün təlim proqramı müxtəlif ev tapşırıqları, real nümunələr və maraqlı layihələr il əhatə edilmişdir. 
1 ay, 20 saat
Müddət
həftədə 6 saat
Təlimin qrafiki
Ənənəvi / Onlayn
Tədris Formatı
Azərbaycan dilində
Tədris Dili

Niyə Gi Academy?

Xüsusi təlim proqramı Təlim proqramlarımız muasir tədris və peşəkar mütəxəssis yanaşması əsasında hazırlanmışdır. Bu da sizə daha keyfiyyətli tədris zəmanəti verir.
Karyera İmkanı Fəqrli mövzularda real layihələr işləməklə sizlər həm texniki həm də fərdi bacarıqlarınızı artırmaq imkanları əldə edirsiniz.
İnteraktiv Yanaşma Praktik tədris və real keys əsasında hazırlanmış təlim proqramı interaktiv tədris yanaşması ilə birgə sizlərə mövzuları daha asan və sürətli mənimsəməyə dəstək olur.

Proqram sizə nə qazandıracaq?

 • Ən populyar Verilənlər Bazası İdarəetmə Sistemi olan Oracle SQL-dən istifadə etməyi;
 • SQL-də verilənlər bazası üzrə əsas tapşırıqları icra etmək bacarığı;
 • Verilənlər bazasına qeydləri əlavə etməyi, yeniləməyi və silməyi;
 • SQL-in məcmu funksiyalarından istifadə edərək hesabatlar hazırlamağı və əsas təhlilləri apara bilmək;
 • Dataları bir çox cədvəldən əldə etmək üçün səmərəli birləşmələri yerinə yetirməyi;
 • Sorğuların nəticələrini qruplaşdırmağa və çeşidləməyə, daxili funksiyalardan istifadə etməyi;
 • Yaratmaq, idarə etmək və sorğu vermək üçün istifadə edə biləcəyiniz əlaqəli verilənlər bazalarının əsasları və əsas SQL əmrləri;

Təlim proqramı

Modul 1: Giriş və SQL dili ilə Tanışlıq

 • Verilənlər bazası və SQL mahiyyəti 
  Selecting single, or multiple columns
  Filtering the rows
  Sorting the rows
  Mathematical operators
  Like, not like
  Between, not between
  In, not in
  Null, Not null
  Alias 
  Or, And 


Modul 2: Əsas SQL funksiyaları və əmirləri

 • String functions
 • Date functions
 • Comparison functions
 • Aggregate functions 
 • Group by
 • Having 

Modul 3: Joins, Subqueries in SQL

 • Foreign/Primary key
 • Inner join
 • Left/right join
 • Full outer join
 • Cross join
 • Inner join…using
 • Joining multiple tables
 • Self join
 • Set operators
 • Subqueries

Modul 4: Cədvəllər yaratmaq və onlarla işləmək

 • Constraints
 • Create table
 • Creating table AS statement
 • Drop table statement
 • Truncate table statement 
 • Alter table add/modify statement 
 • Insert statement 
 • Insert with subquery
 • Update statement 
 • Update using statement 
 • Delete statement
 • Analytics functions 

Modul 5: Final İmtahanı

Final imtahanında, verilənlər bazasından dataların manipulyasiyası və əldə edilməsi üçün tələbənin SQL 
proqramlaşdırma dilindən istifadə üzrə nəzəri və praktik bacarıqları qiymətləndiriləcək.

Müəllimlərimiz

Qeydiyyatdan keç!

GI Academy ilə və tədris proqramlarımızla yaxından tanış olub, suallarınızına cavab tapmaq istəyirsinizsə formu indi doldur, biz sizinlə əlaqə saxlayaq.