09.03.2023 By: İsrafil İsgəndərov

Biznes üçün "Data Science" əhəmiyyəti

Bizness üçün önəmli qərarlar zamanı data əsaslı biznes təfəkkürünün formalaşdırılması dünyada artıq çox böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Buna görə də biznes dünyası üçün Data Elminin hansı əhəmiyyətə malik olduğu anlamaq çöx önəmlidir.

Data elminin biznes üçün faydalılığını və əhəmiyyətini anlamaq üçün aşağıda qeyd olunan bəzi məqamlara nəzər yetirmək kifayyət edəcək: 

1. Daha dəqiq qərar qəbulu üçün biznes intellektini formalaşdırmaq
  • - Həll edilməsi lazım olan problemin məzmununu və mahiyyətini dərk etmək.
  • - Data keyfiyyətini araşdırmaq və ölçmək.
  • - Problemlərin həllini tapmaq üçün düzgün alqoritm və vasitələrin tətbiqi.
  • - Daha yaxşı fəaliyyət üçün proqnozlaşdırmaları düzgün təsvir etmək

2. Daha yaxşı məhsullar hazırlamaq
Bu yanaşma məhsullara ən yaxşı uyğunluğu tapmaq üçün müştəri rəylərinin təhlilində istifadə olunur. Bu analiz Data Elminin qabaqcıl analitik alətləri ilə aparılır. Məsələn - Airbnb, xidmətlərini yaxşılaşdırmaq üçün data elmindən istifadə edir. Müştərilər tərəfindən yaradılan məlumatlar işlənir və təhlil edilir. Daha sonra Airbnb tərəfindən tələblərə cavab vermək və müştərilərinə ən yaxşı imkanlar təklif etmək üçün istifadə olunur.

3. Müəssisələri səmərəli idarə etmək
Data elmindən istifadə edərək müəssisələr performans, müvəffəqiyyət dərəcəsi və digər vacib ölçüləri izləyərək liderliyin inkişafına təkan verə bilərlər. İşçi qüvvəsinin təhlili ilə, sənaye işçiləri üçün ən yaxşı nəyin olduğu müəyyən edilə bilər. 

4. Nəticələri proqnozlaşdırmaq üçün proqnozlaşdırıcı təhlil
Rəsmi baxımdan, proqnozlaşdırıcı analitika tarixi məlumatları istifadə edərək gələcək nəticəni proqnozlaşdırmaq üçün bir neçə maşın öyrənmə alqoritmlərini əhatə edən məlumatların statistik təhlilidir. SAS, IBM SPSS, SAP HANA və s. Kimi bir neçə proqnozlaşdırıcı analitik aid etmək olar. 

5. Biznes qərarları üçün məlumatların düzgün istifadəsi
Çox sayda məlumat və lazımı məlumat alətlərinin olması ilə məlumat sektorlarında hesablanmış məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul etmək mümkündür. Bundan əlavə, biznes qərarları yalnız məlumatları daha sürətli emal etmək yox, həm də dəqiq nəticələr verə biləcək güclü vasitələrin köməyi ilə qəbul edilə bilər. 

6. Biznes qərarlarının qiymətləndirilməsi
Gələcək hadisələrin proqnozu ilə qərar qəbul etdikdən sonra şirkətlərin onları qiymətləndirməsi tələb olunur. Bu bir neçə fərziyyə test vasitəsi ilə mümkündür. Qərarları həyata keçirdikdən sonra müəssisələr bu qərarların onların fəaliyyətinə və böyüməsinə necə təsir etdiyini başa düşməlidirlər. 

7. İşə qəbul proseslərinin avtomatlaşdırılması
Şəkil tanıma kimi data elm texnologiyaları vizual məlumatları CV-dən rəqəmsal formata çevirə bilir. Daha sonra iş üçün ən yaxşı namizədi müəyyən etmək üçün "clustering and classification" kimi müxtəlif analitik alqoritmlərdən istifadə edərək məlumatları emal edir. Bundan əlavə, müəssisələr düzgün meylləri öyrənir və iş üçün potensial müraciət edənləri təhlil edə bilirlər.